Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Day dreamed world

Day dreamed world
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου

Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου βρίσκεται 11 χλμ. έξω από τη Λάρισα, σε μία περιοχή όπου οι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Ο αριθμός των μαθητών μας είναι 240 περίπου, με 20% παιδιά από άλλες χώρες και προέρχονται από τον Πλατύκαμπο αλλά και από 6 γειτονικά χωριά του Δήμου Κιλελέρ. Στο σχολείο εργάζονται 30 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Από το 1995 και μετά συμμετέχει κάθε χρόνο σε περιβαλλοντικά προγράμματα, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας αλλά και πολιτιστικά. Έχει συμμετοχές σε περιβαλλοντικά συνέδρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πειραιώς και Αιγαίου. Από το 2010 και μετά υλοποιεί προγράμματα Comenius και Erasmus+. Τη διετία 2018-2020 υλοποιούμε ένα πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα την κλιματική αλλαγή.


Διευθυντής Σχολείου

Νταφούλης Θεόδωρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές που δημιούργησαν το επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετείχαν στις δράστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ για την κλιματική αλλαγή. Ο τίτλος του έργου είναι «CHANCE» (School exchanges for Climate change). Οι δραστηριότητες των μαθητών αφορούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του πλανήτη, τα είδη ρύπανσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος. ΟΙ μαθητές ενημερώνονται, διαβάζουν, δημιουργούν, φωτογραφίζουν, συμμετέχουν σε έργο etwinning, ταξιδεύουν και συνεργάζονται με μαθητές της τάξης τους στο σχολείο αλλά και με μαθητές άλλων σχολείων της Ευρώπης. Έτσι ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος με στόχο τη δράση και την ενεργή συμμετοχή για τη σωτηρία του πλανήτη.  


Στόχος δράσης

13 Δράση για το κλίμα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation