Μαθητικές δημιουργίες

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Δημιουργία Αφισών για τη Φτώχεια

Δημιουργία Αφισών για τη Φτώχεια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο β' Αθήνας


Διευθυντής Σχολείου

Τσιώτας Παντελής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργία αφισών με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα Φτώχειας και Αλληλεγγύης


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση για τη Φτώχεια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation