Σχέδια μαθήματος

1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας με ενσωμάτωση έργων eTwinning

Διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας με ενσωμάτωση έργων eTwinning
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης


Διευθυντής Σχολείου

Έλένη Νέζη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ευρωπαϊκα σχολεία και να προσεγγίσουν τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με βιωματικό τρόπο σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαικό επίπεδο. Επιπλέον, σε κάποια από τα έργα πραγματοποιήθηκαν εβδομάδες φιλοξενίας στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. 

Ενότητες που αναπτύχθηκαν:

Μεσογειακή Διατροφή

Βιολογικά τρόφιμα

Παραδοσιακές καλλιέργιες

Οικολογικό αποτύπωμα 

Προστασία της Βιοποικιλότητας

Ανακύκλωση 

Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνη Κατανάλωση 

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Πράσινες πόλεις κ.λ 

Τα σχέδια μαθήματος παρουσιάστηκαν στο Εφημεριδάκι της Οικιακής Οικονομίας με τίτλο: 

"Ενσωμάτωση του eTwinning στην διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας". Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0BwBCsKbSvtxFYUdUVW40a1ZDdXc/view

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ. • Απέκτησαν γνώσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα μέσω της πολυθεματικότητας των έργων. • Η συμμετοχή στα έργα ενίσχυσε τη χαρά των μαθητών για την ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους, διεύρυνε τις εμπειρίες τους και αύξησε την αυτοπεποίθησή τους. 

 Συνεργασίες

Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις εξής χώρες: Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Κύπρος, Τουρκία και επιπλέον: Γυμνάσια και Δημοτικά της Ελλάδας, Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι, Εταιρείες, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δήμος Ηλιούπολης κ.ά 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαναστασάτου Ευσταθία

Στόχος δράσης

Διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας σε συνεργασία με σχολεία της Ευρώπης

Χρόνος δράσης

2011-2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation