Καλές πρακτικές

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Δωρεά Διαγνωστικού Εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Δωρεά Διαγνωστικού Εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

Ένα Σχολείο που καλλιεργεί ηθικές αξίες, προάγει την αριστεία και προωθεί την καινοτομία, διαμορφώνοντας κάθε παιδί ως σφαιρικά αναπτυγμένη προσωπικότητα, εφοδιάζοντάς το πλήρως για τον κόσμο του αύριο και βοηθώντας το να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή το


Διευθυντής Σχολείου

Έρι Μαντά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τον Δεκέμβριο του 2017 οι μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, της διεύθυνσης, της διοίκησης του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Αποφοίτων ένωσαν τις δυνάμεις τους και διοργάνωσαν το Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar. Τα προϊόντα που ήταν προς πώληση, είχαν ως στόχο τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, να υποστηρίξουν την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν ιδιαίτερα υψηλό και η προσέγγιση του στόχου δεν φαινόταν πια ουτοπική.


Αποτελέσματα / επίδραση

Παραπάνω από 1200 άτομα της Σχολικής Κοινότητας συνεργάστηκαν προκειμένου να συγκεντρωθεί το ακριβές ποσό για την αγορά ενός (1) Συστήματος Αρχειοθέτησης και Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων Visiontools Workplace Pacs, συνολικής αξίας 17.450 €. Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Παίδων ''Η Αγία Σοφία'' από αντιπροσωπεία μαθητών του Σχολείου. Η σχολική κοινότητα με τη συγκεκριμένη ενέργεια έδρασε έμπρακτα, ομαδικά και συνεργατικά στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της υγείας, επιτυγχάνοντας την αγορά ενός Διαγνωστικού Σταθμού, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Νοσοκομείου και χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παραπάνω από 100 εκπαιδευτικοί του Σχολείου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Το μήνυμα επικοινωνήθηκε τόσο μέσω της ενημέρωσης της Σχολικής Κοινότητας όσο και με αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας του Σχολείου (website, newsletter, social media) καθώς και με Δελτία Τύπου σε Μ.Μ.Ε.


Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης ήταν μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar να συνεργαστεί στο σύνολό της η Σχολική Κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς

Χρόνος δράσης

Για τη διοργάνωση της σχολικής δράσης χρειάστηκε σχεδόν 1 μήνας προετοιμασίας και συντονισμού. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 2 ημερών (Σαββατοκύριακο).

Τόπος Δράσης

Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation