Καλές πρακτικές

Εκπαιδευτήρια Καντά


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Εικονική Επιχείρηση AIRΜΕΙΣ

Εικονική Επιχείρηση AIRΜΕΙΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Καντά

Ιδιωτικό σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Αριστείδης Καντάς

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση του ΣΕΝ δημιούργησαν την  πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Κάνει καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων, μέσω αισθητήρων (τεχνολογία Arduino), ανά Δήμο και κάνει εξαγωγή συμπερασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε Δήμο  ανεβαίνουν για πρώτη φορά σε μια εφαρμογή, την οποία μπορούν να κατεβάζουν δωρεάν ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως είναι οι Ο.Τ.Α, η Πολιτική Προστασία, έτσι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων είναι υψηλά.

Επιπλέον η εικονική επιχείρηση AIRΜΕΙΣ διαθέτει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ένα πρωτοποριακό σύστημα όπου αναγνωρίζει την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους και όταν είναι απαραίτητο θέτει τον εξαερισμό σε λειτουργία.

Με αφορμή την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018, οι μαθητές αποφασίσανε να ερευνήσουνε τις επιπτώσεις της.

Επικοινωνήσανε με την κυρία Βασιλική Ασημακοπούλου (DIC, PhD, MEng. Civil and Environmental Engineer, Senior Researcher), από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία προσφέρθηκε να τους βοηθήσει στην έρευνα τους. Επισκέφτηκε το σχολείο και  μίλησε για τη ρύπανση αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται  οι μετρήσεις από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στη συνέχεια επικοινωνήσανε με την κυρία Παναγιώτα Συροπούλου υπεύθυνη του ευρωπαϊκού προγράμματος hackAIR στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτής τεχνολογίας που μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση, να συλλέξουν πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε από έξι ευρωπαϊκές οργανώσεις στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε σχεδίου με τίτλο «Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για την αειφορία και την κοινωνική καινοτομία» (2016-2018).Έτσι ανακαλύψανε ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας ή επιχείρηση που να κάνει χαρτογράφηση ατμοσφαιρικών ρύπων ανά Δήμο, έτσι ώστε να προσφέρει πληροφορίες στους πολίτες, στους Ο.Τ.Α, αλλά και στην Πολιτική Προστασία.

Συντάξανε ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να κάνουν έρευνα αγοράς.

Στη συνέχεια καθώς πειραματιζόντουσαν κάνοντας μετρήσεις σε κλειστούς χώρους, ανακαλύψανε ότι τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων μέσα στο σπίτι ανέβαιναν, μετά το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού, έτσι σκεφτήκανε να κατασκευάσουνε οικιακούς αισθητήρες.

Κάνανε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην πλατεία Βριλησσίων και κατασκεύασαν αισθητήρες, τους οποίους δώρισαν στο Δήμο. Ίδρυσαν εικονικά την επιχείρηση, βρήκαν χορηγούς, δημιούργησαν ιστοσελίδα και ανέπτυξαν πράσινο μάρκετινγκ. Τέλος παρουσίασαν τη δουλειά τους στον διαγωνισμό της Εμπορικής Έκθεσης του ΣΕΝ "Trade Fair 2019".


Αποτελέσματα / επίδραση

Η προσπάθεια των μαθητών είχε ως στόχο να αυξηθεί η συλλογική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καθημερινά επίπεδα έκθεσης του ανθρώπου στην ατμοσφαιρική ρύπανση και να δημιουργηθούν οι υποδομές, ώστε τα μέλη της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιστημονικής Κοινότητας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα. Οι  μαθητές προβληματίστηκαν αναφορικά σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. Συνεργαστήκανε με φορείς και μέσω των δράσεων τους ήρθανε σε επαφή με την τοπική κοινότητα, αναπτύσσοντας ενεργό πολιτειότητα. Επιπλέον κατανοήσανε την έννοια της επιχείρησης, τις λειτουργίες της και την οργάνωσή της και  αποκτήσανε αξιόλογες γνώσεις πάνω σε θέματα πράσινου marketing, πωλήσεων και επιχειρηματικότητας, Τέλος εντρυφήσανε στο πεδίο της συνεργασίας, της ουσιαστικής επικοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων εντός μιας επιχειρηματικής ομάδα.Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με το HackAir, μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτής τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αφενός να έχουν άμεση πληροφόρηση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν, και αφετέρου να συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία με δικές τους μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης συνεργαστήκαμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Δήμο Βριλησσίων.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Τζώρτζη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσω της ιστοσελίδας μας, ενημερωτικών εντύπων και δράσεων ευαισθητοποίησης.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση πολιτών σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπναση και τις συνέπειες της.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητική κοινότητα - Ευρύτερη κοινωνία

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019

Τόπος Δράσης

Βριλήσσια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation