Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ο μαθητής του τμήματος Α1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κωνσταντίνος Λούκος, εμπνεύστηκε ένα ποίημα με θέμα την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τους Ισχυρούς Θεσμούς, το οποίο συμπεριέλαβε σε αφίσα με στόχο να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριας παρουσίασε την αφίσα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.


Στόχος δράσης

Να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς σε όλο τον πλανήτη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation