Καλές πρακτικές

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Επιχειρηματικότητα και κυκλική οικονομία

Επιχειρηματικότητα και κυκλική οικονομία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΤΣΙΑΜΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι εικονικές επιχειρήσεις αγροτροφίμων, ως προσομοιώσεις των πραγματικών ,

μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

 

Ο σημαντικός κλάδος της γεωργίας μπορεί και είναι αναγκαίο να

στηριχτεί από τον ευαίσθητο κλάδο της παιδείας. Ο υποσιτισμός του ανθρώπου

σήμερα δεν είναι θέμα παραγόμενης ποσότητας αλλά κυρίως οργάνωσης και

διάθεσης των αγροτροφίμων με κατάλληλο τρόπο. Στο μοντέλο διαχείρισης,

οργάνωσης και διοίκησης των εικονικών επιχειρήσεων, μπορεί να δοθεί «τροφή

για σκέψη» βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούν στη διανομή των αγροτροφίμων καθώς και στην ιδέα του «συνεταιρίζεσθαι».

Η αειφορία στην αλυσίδα τροφίμων ως  μία λύση στο διατροφικό πρόβλημα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  1. Ο ρόλος της επιχείρησης στην οικονομία
  2. Πως δημιουργείται μια επιχείρηση
  3. Γνωριμία με την κοινωνική οικονομία
  4. Πως δημιουργείται μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.(κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση)
  5. Οικονομικές έννοιες
  6. Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών
  7. Αειφόρος ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα / επίδραση

Ο Τομέας Οικονομίας σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωπονίας και Πληροφορικής, θα μπορούν μέσω μιας πλατφόρμας που θα δημιουργήσουν οι μαθητές, να ενημερώνονται από επιχειρήσεις (supermarkets) για προϊόντα που δεν μπορούν να διατεθούν (πολύ ώριμα φρούτα ή καρποί πολύ κοντά στην ημερομηνία λήξης τους) και στη συνέχεια,  να τα συλλέγουν προχωρώντας:

(α) για τα φρούτα: στην κατασκευή μαρμελάδων ή στην αποξήρανσή τους και

(β) για τους καρπούς: (βρώμη, σουσάμι, σταφίδα, κλπ) στην κατασκευή μπαρών δημητριακών.

Ένα μέρος από τα παραγόμενα προϊόντα θα διατίθενται σε ευάλωτες ομάδες και ένα άλλο μέρος σε δράσεις του σχολείου.

  • Συμμετοχή σε ημερίδες και εργαστήρια ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση που πηγάζουν από αυτήν.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παραγωγικό Σκασιαρχείο», με αντικείμενο την επίσκεψη των μαθητών σε καινοτομικές επιχειρήσεις της Β. ΕλλάδαςΣυνεργασίες

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Βοτανόκηπος

Τεχνογνωσία, ενημέρωση για ορθή γεωργική πρακτική στο αγροτρόφιμο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)

Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

botanokipos.blogspot.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γεώργιος Αγκαθίδης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Βιοκαλλιεργητής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αλεξάνδειας Ζώνη Καινοτομίας

Συμμετοχή στο εγκεκριμένο πρόγραμμα «Παραγωγικό Σκασιαρχείο» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Παραγωγικό Σκασιαρχείο» και αντικείμενο την επίσκεψη μαθητών των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας σε καινοτομικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)

Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη,
54123

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2310379341, 6974377963

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Λήδα Παπατζήκα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Υπεύθυνη προγράμματος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνεργασία στο πλαίσιο διοργάνωσης Ημερίδας για την καινοτομία  και παροχή Συμβουλευτικής εξ’ αποστάσεως.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)

Λήμνος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2254083112

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Σκάλκος Δημήτριος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

6ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

 Η συνεργασία θα βασιστεί στην από κοινού συμμετοχή στην υποδράση 3  που αφορά στην επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση που πηγάζουν από αυτήν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)

Παπαναστασίου 13

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2310889910

ΦΑΞ

2310889911

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αικατερίνη Μπαλτζάκη

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ολογράφως)

Κοινωνιολόγος ΠΕ78


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αικατερίνη Τσάτσου,Ιουλία Σεβασλίδου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ,ΗΜΕΡΙΔΑ,ΜΠΑΖΑΡ


Στόχος δράσης

. Στόχοι: Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την οικονομία ,βασικές οικονομικές έννοιες, την κοινωνική οικονομία και την κουλτούρα του «συνεταιρίζεσθαι» και της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και της φορολογικής συνείδησης. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας . Να νιώσουν δημιουργικοί. Να προβληματιστούν για μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές βοηθώντας τον εαυτό τους και την κοινωνία ανακαλύπτοντας τρόπους εξόδου από την οικονομική κρίση μέσω μιας δημιουργικής παραγωγικότητας. Να συνδέσουν θεωρητικές γνώσεις από μαθήματα των τομέων : Οικονομίας ,Πληροφορικής και Γεωπονίας , με την πράξη. Να προβληματιστούν σχετικά με την υγιεινή διατροφή, δημιουργώντας προϊόντα με διατροφικές αξίες. Να προβούν στην αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση αγαθών, με σκοπό την παροχή μεταποιημένων προϊόντων και τη διάθεσή τους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές,Εκπαιδευτικοί,Γονείς,Τοπική Κοινωνία

Χρόνος δράσης

σχολικό έτος 2019-2020

Τόπος Δράσης

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation