Σχέδια μαθήματος

12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Γνωριμία με τους μεγάλους Έλληνες ποιητές

Γνωριμία με τους μεγάλους Έλληνες ποιητές
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Το σχολείο μας ακολουθεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) με διευρυμένο ωράριο και μαθήματα ειδικοτήτων όπως Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά και Θεατρική Αγωγή. Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο λειτουργούν επίσης, τμήμα ένταξης και παράλλ


Διευθυντής Σχολείου

Μιμούλης Αθανάσιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η καλλιέργεια της αγάπης των μαθητών για την ποίηση, μέσα από τον ρυθμό και την μουσικότητα της ποιητικής γλώσσας, προβάλλει τους καρπούς μιας ειρηνικής συμβίωσης. Η ανάγνωση των στίχων με το πλούσιο νοηματικό υλικό, προσφέρει κίνητρα λογοτεχνικής έκφρασης στους μαθητές μέσα από την κινητοποίηση της δημιουργικής τους φαντασίας και της αντίληψης της ποικιλομορφίας του πολιτισμού που τελικά ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών/τριών ώστε να διαμορφώσουν την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη. Τέλος, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας και της διαφύλαξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν μια έμφυτη αγάπη για την ποίηση. Ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουν το νόημά της, χαίρονται το ρυθμό, τις ρίμες και τη μουσικότητα των στίχων.

Τα   μότο των παραμυθιών αλλά και οι σχολικές γιορτές ισχυροποιούν την  δύναμη του στίχου. Τα αυτιά τους διαθέτουν μεγάλη ευαισθησία για τους ήχους, τις λέξεις, τη μουσική και τις εικόνες. Γι' αυτό ίσως ο Thomas Carlyle (ιστορικός και φιλόσοφος, 1795–1881) όρισε την ποίηση ως «μουσική σκέψη».

Στα σχολικά αναγνώσματα του δημοτικού σχολείου το ποίημα δεν συναντάται συχνά. Οι μαθητές χάνουν την «λυρικότητα» της μελωδικής ανακάλυψης του κόσμου. Παύουν να ενδιαφέρονται για την ποίηση, αποξενώνονται από τη μορφή-δομή ενός ποιήματος, δειλιάζουν να το προσεγγίσουν, πόσω μάλιστα να το εμβαθύνουν  (Πεσκετζή, 2002). Η ποίηση όμως-αντί να αποτελεί ανοίκειο και ξένο στοιχείο- μπορεί να μαγεύει, να τροφοδοτεί την φαντασία, να καλλιεργεί την αισθαντικότητα και την σκέψη. Μέσα από αυτή το παιδί μπορεί να βρει απαντήσεις στις ανησυχίες του, να αποδράσει από την καθημερινότητα, να εκφράσει τον δικό του εσωτερικό κόσμο, να προσεγγίσει την διαφορετική κουλτούρα σκέψης και δράσης σε περιβάλλον ισότητας και ειρήνης, στοιχεία απαραίτητα για την πνευματική ανάπτυξη και ισορροπία του.

Η παρούσα δράση αναφέρεται στην ενασχόληση των παιδιών της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου με τα ποιήματα καταξιωμένων Ελλήνων  ποιητών. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τις αρχές του 4ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, οι  μαθητές/τριες ασχολήθηκαν με έξι ποιητές. Οι τρεις ανήκουν  στην γενιά του’80 και οι άλλοι τρεις στην γενιά του ’30. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και  γνώρισαν την ζωή και το έργο των μεγάλων αυτών ποιητών. Με την  διαισθητική επεξεργασία των ποιημάτων οι μικροί μαθητές μυήθηκαν στους πλούσιους χυμούς της ποίησης. Η καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικής σκέψης  και της μετάγγισης της αγάπης για την ποίηση αποτέλεσαν την αφετηρία ενασχόλησης των μαθητών με τις παγκόσμιες πολιτισμικές αξίες. Η εξοικείωση με το ρυθμό και με τα παιχνίδια της γλώσσας των ποιημάτων προκάλεσαν έκπληξη κι ευχαρίστηση. Οι  μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν θετικά, έκαναν κτήμα τους κάποια από τα ποιήματα και αρκετοί μέσω της ενσυναίσθησης εκφράστηκαν με το ύφος των ποιητών αναζητώντας  τη δική τους ποιητική δημιουργία κατανοώντας  έτσι την πολιτισμική ποικιλότητα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η ύπαρξη υψηλής ποίησης και η γνώση της από τους μαθητές διασώζει τη διέξοδο προς μια πνευματική ελευθερία. Μέσα από το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μυήθηκαν οι μικροί μαθητές/τριες σε μια πορεία απελευθέρωσης. Μια πορεία που ξεκινά με την γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προχωρά στην ενεργοποίηση των συναισθημάτων και καταλήγει στην δραστηριοποίηση της αγάπης του πνεύματος, καλλιεργώντας τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη όπως αυτή αναπηδά από τον ποιητικό λόγο.Συνεργασίες

Δημόσια βιβλιοθήκη Λάρισας

Δήμος Λάρισας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καραγκούνη Ευανθία Κουραμά Ελένη Παπαδάκη Αμαλία Αραμπατζή Αθανασία

Στόχος δράσης

Oι μαθητές/τριες να αποκτήσουν, μέσα από τα ποιήματα των μεγάλων δημιουργών, την γνώση και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της εκπαίδευσης και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χρόνος δράσης

Ολοκληρώθηκε σε διάστημα 6 μηνών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation