Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Γέρακα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Γνωρίζω τους 17 στόχους με το Kahoot

Γνωρίζω τους 17 στόχους με το Kahoot
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Γυμνάσιο Γέρακα

Δημόσιο Σχολείο - Νομός Αττικής


Διευθυντής Σχολείου

Κουρτέσης Θεόδωρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Παίζουμε και μαθαίνουμε με το Kahoot

Το περιβάλλον Kahoot δίνει την δυνατότητα να συντάξει κανείς ερωτήσεις, να δώσει μέχρι τέσσερις πιθανές απαντήσεις και να ορίσει το χρόνο που θα έχουν οι χρήστες διαθέσιμο για να απαντήσουν κάθε ερώτηση. Στις  ερωτήσεις μπορεί να συμπεριλάβει εικόνες ή και link για ιστοσελίδες .

Ο διαχειριστής του quiz (καθηγητής) ξεκινάει τη διαδικασία του quiz από την ιστοσελίδα kahoot.com πατώντας το κουμπί play και επιλέγοντας τον τύπο της αναμέτρησης.

Οι μαθητές στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής συνδέονται στην ιστοσελίδα kahoot.it και πληκτρολογούν στην οθόνη που εμφανίζεται ένα όνομα χρήστη και το gamepin που βλέπουν στην οθόνη – προτζέκτορα  από το λογαριασμό του καθηγητή τους.

Κατά τη διάρκεια του quiz οι ερωτήσεις και οι πιθανές  απαντήσεις φαίνονται στον προτζέκτορα.

Στο scoreboard φαίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε παίκτης μετά από κάθε ερώτηση.

Ο διαχειριστής του quiz επιλέγει πότε θα προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση. Υπάρχει λοιπόν χρόνος για συζήτηση πάνω σε κάθε ερώτηση , στις πιθανές απαντήσεις αλλά και στα λάθη των συμμετεχόντων.


Στόχος δράσης

Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και ανατροφοδότηση για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation