Σχέδια μαθήματος

100ό Δημοτικό Σχολείο Αν. Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Γράφουμε χωρίς μολύβια – μιλάμε με το σώμα

Γράφουμε χωρίς μολύβια – μιλάμε με το σώμα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

100ό Δημοτικό Σχολείο Αν. Θεσσαλονίκης

Το 100ό Δημοτικό Σχολείο Αν. Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο σχολείο που χτίστηκε στην Τούμπα το 1924 από την Επιτροπή Στεγάσεως και Εγκαταστάσεως Προσφύγων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Αναπαλαιώθηκε την περίοδο 2000-2002.


Διευθυντής Σχολείου

Καψωμάνης Φάνης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για κοινωνικά-εκπαιδευτικά θέματα όπως αυτά της συμπερίληψης ή αλλιώς συνεκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά σχολεία.

Επιμέρους Στόχοι

 • Να έρθουν οι μαθητές/ριες σε επαφή με μια ακόμη Ξένη γλώσσα δηλαδή την Ελληνική Νοηματική
 • να γνωρίσουν το αλφάβητό της έχοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να επεκτείνουν την προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  να κατανοήσουν τον κόσμο τους και προετοιμάζοντάς τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ως ενημερωμένοι, υπεύθυνοι πολίτες.
 • να γνωρίσουν το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο
 • Να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Νοηματική είναι διαφορετική από την Αγγλική Νοηματική
 • Να έρθουν σε επαφή με την Ελληνική και Αγγλική Νοηματική μέσω αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων
 • Να εξοικειωθούν με τις πρακτικές επικοινωνίας με παιδιά κωφά ή βαρήκοα
 • Να εξοικειωθούν με την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες στον κόσμο που ζουν
 • Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και κριτική σκέψη σε σύγχρονα ζητήματα συμπερίληψης
 • Να διαπραγματευτούν στερεότυπα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Να διερευνήσουν δημιουργικές προσεγγίσεις για να αναλάβουν δράση για προβλήματα και θέματα που τους ενδιαφέρουν
 • Να χρησιμοποιήσουν λέξεις ή/και φράσεις της Ελληνικής Νοηματικής κατά την διάρκεια κοινών δραστηριοτήτων με κωφά ή βαρήκοα παιδιά

 

Συνδιδασκαλία τάξεων Α και Ε2

 

Το σχέδιο μαθήματος που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί για διδασκαλία δύο διδακτικών ωρών (ένα δίωρο). Έχει ως θέμα την προετοιμασία των παιδιών των Α΄ και Ε2 τάξεων του 100ου Δημ. Σχ. για την επικοινωνία τους και την συμμετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες με τα κωφά και βαρήκοα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πανοράματος.

 Την πρώτη διδακτική ώρα προσεγγίσαμε το αλφαβητάρι και τη γλώσσα της νοηματικής, γράψαμε με τα χέρια και μιλήσαμε με το σώμα. Φανταστήκαμε με εικόνες και παίξαμε με νοήματα…

Ως πρώτη δραστηριότητα δόθηκε το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο στα παιδιά και τους ζητήθηκε να μάθουν το όνομά τους καθώς επίσης και λέξεις όπως Αγάπη, φιλία, ειρήνη (30 λεπτά). Ως δεύτερη δραστηριότητα δεκάλεπτης (10) διάρκειας, η κ. Ρασκοπούλου Ελισσάβετ δίδαξε απλές βασικές ερωτήσεις – απαντήσεις - εκφράσεις  απαραίτητες σε περιστάσεις γνωριμίας. Ενώ τα παιδιά για την επόμενη μισή ώρα (30 λεπτά) έκαναν πρακτική σε ομάδες υπό την επίβλεψη της κ. Ρασκοπούλου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση video με τίτλο : Παραδοσιακό παιχνίδι τα αγαλματάκια στην ελληνική νοηματική γλώσσα  στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=FWrtYFsxwsg. Το video είναι διάρκειας τριανταέξι (36) δευτερολέπτων και οι πρωταγωνιστές  παιδιά του σχολείου κωφών και βαρηκόων Πάτρας. Στα επόμενα δεκαπέντε (15) λεπτά ζητήθηκε από τα παιδιά να μάθουν τις οδηγίες στην νοηματική (επανάληψη του video όσες φορές χρειάστηκε) ώστε να παίξουν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Πανοράματος. Επιπρόσθετος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη ‘οπτικοακουστικού γραμματισμού’ δια μέσου της αλληλόδρασης και της διαπραγμάτευσης των τρόπων που κατασκευάζονται και λειτουργούν οι πολιτισμικοί κώδικες έτσι ώστε οι μαθητές/ριες από παθητικοί δέκτες μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές αλλά ταυτόχρονα να γίνει η μαθησιακή εμπειρία διασκεδαστική. Τα τελευταία πέντε λεπτά ακούσαμε το τραγούδι «Μια γέφυρα χτίστε» https://www.youtube.com/watch?v=zoz3HAtaOpA.

 

Διάρκεια: 90 λεπτά Θα επαναληφθεί σε εφαρμογή του προγράμματος την επόμενη σχολική χρονιά


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές μαθητές/ριες έκαναν καινούργιους φίλους και είναι χαρακτηριστικό ότι μια ομάδα παιδιών της Ε2 όταν τους ζητήθηκε να εκφράσουν με μια ζωγραφιά τι αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ζωγράφισαν ένα σχολείο όπου στην προμετωπίδα του έγραφε: 100ο Δημοτικό Σχολείο ΟΛΩΝ των παιδιώνΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γακούδη Ανδρονίκη

Στόχος δράσηςΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation