Μαθητικές δημιουργίες

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η γυναικεία ισχύς εν τη ευρωπαϊκή "ενώσει"

Η γυναικεία ισχύς εν τη ευρωπαϊκή "ενώσει"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Γενικά Λύκεια της πόλης μας με 400 μαθητές και 40 περίπου εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά οργανώνει και υλοποιεί πολλές και ποικίλες εξωδιδακτικες δράσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, αθλητικές δραστηριότητες, κ.α. Επίσης διατηρεί Ομάδα Επιχειρηματολογίας, Ομάδα Λογικής, Ομάδα Ρομποτικής & Προγραμματισμού και Ομάδα Περιβαλλοντικής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου: http://3lyk-komot.rod.sch.gr/3gel/


Διευθυντής Σχολείου

Φωτιάδης Νικόλαος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να υφίστανται τις διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μέσα από τη δημιουργία των 2 αφισών οι μαθητές και οι μαθήτριες μας επιχείρησαν να προβάλλουν το μήνυμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών (1η αφίσα: η γυναικεία ισχύς εν τη ευρωπαϊκή "ενώσει") και του πρωταγωνιστικού ρόλου που αυτές καλούνται να διαδραματίσουν (2η αφίσα: γυναίκα όχι μαριονέτα, αλλά πρωταγωνίστρια των εξελίξεων). Γιατί η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο.


Στόχος δράσης

Η εξάλειψη των διακρίσεων και η σφυρηλάτηση της ιδέας της ισότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών στην Ε.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation