Καλές πρακτικές

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Το ηλεκτρονικό ράφι της σχολικής μου τάξης

Το ηλεκτρονικό ράφι της σχολικής μου τάξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Μπαλαντέ Στέλλα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονα και ασύγχρονα με τη χρήση web 2 εργαλείων .


Αποτελέσματα / επίδραση

Σε επίπεδο γνώσεων

Να διακρίνουν τη σύγχρονη από την ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας και τα αντίστοιχα εργαλεία   .

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 

Να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα των Φυσικών επιστημών.

Να χρησιμοποιούν τα link  των μαθημάτων ,π.χ. της Φυσικής , της Γεωγραφίας από το περιβάλλον της e-class  , για να αντλούν πληροφορίες για το μάθημα και

Να απαντούν  σε διαδραστικά φύλλα εργασιών και ανατροφοδότησης σύγχρονα ή ασύγχρονα

Σε επίπεδο στάσεων

Να υιοθετήσουμε θετικές στάσεις απέναντι στη διδασκαλία σε περιβάλλοντα σύγχρονης ή ασύγχρονης   εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Συνεργασίες

Πινδάρειο 2 Γυμνάσιο Θήβας 

Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο : eclass  & E-me

EDIVEA Εργαστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕ04


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα (με την υποστήριξη του εργαστηρίου EDIVEA Πανεπιστημίου Κρήτης και του Dr Γιάννακα Γεώργιου Συντονιστή Εκπαίδευσης ΠΕ04 ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας)

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Κοινοποποίηση συνδέσμου χρήσης  σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την πραγματοποίση τηλεδιασκέψεων

Μέσω της εφαρμογής στο ΠΣΔ  e-class &E-me 

Παρουσίαση σε ημερίδα του ΠΕΚΕΣ και ανάρτηση σε εκπαιδευτικά ιστολόγια.


Στόχος δράσης

Η γνωριμία με την σύγχρονη & ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας και την εφαρμογή τους στα μαθήματα των φυσικών επιστημών.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές/τριες& εκπαιδευτικούς ΠΕ04

Χρόνος δράσης

Μάρτιος /Απρίλιος 2020

Τόπος Δράσης

ΘΗΒΑ

Ένταξη σε Δίκτυα

ΠΣΔ ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation