Μαθητικές δημιουργίες

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Hμέρα χωρίς πλαστικά-Plastic free day

Hμέρα χωρίς πλαστικά-Plastic free day
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22Ο ΜΑΘΗΤΕΣ-20 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Διευθυντής Σχολείου

κα ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η 15η Ιανουαρίου 2020 επιλέχθηκε από όλους τους εταίρους των συνεργαζόμενων σχολείων του Ευρωπαϊκού προγράμματος (σχολεία από Γαλλία, Ρουμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γεραμανία και Ελλάδα) ως μια μέρα αφιερωμένη στο καθαρό περιβάλλον και για το σχολείο μας ελεύθερο από πλαστικά. Για το σκοπό αυτό μαθήτριες (Μπρόκου Μ. και Χαραλαμπάκη Κ.) που συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Europia-Building new European dreams" ανέλαβαν τη δημιουργία αφίσας, ενώ οι μαθητές Βασίλης Καραλής και Μπεκιάρης Ιωάννης τη δημιουργία ενός μικρού βίντεο για την αφύπνιση όλων στο πόσο καταστροφικό για το περιβάλλον είναι το πλαστικό και παράλληλα  να κάνουν γνωστή τη μέρα της δράσης σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Σημαντικής ήταν η συμβολή όλης της  περιβαλλοντικής ομάδας, η οποία ανέλαβε  δράση έτσι ώστε τη συγκεκριμένη μέρα όλοι οι μαθητές να φέρουν το προσωπικό τους θερμό για νερό αντί της καθημερινής αγοράς πλαστικού μπουκαλιού από το κυλικείο. Στο κάλεσμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές μας αφήνοντάς μας έκπληκτους για την επιτυχία της δράσης αυτής. Απέφυγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας όλοι οι μαθητές τη χρήση πλαστικού μπουκαλιού, πλαστικού καλαμιού και πλαστικού ποτηριού. Επίσης η σχετική δράση έγινε γνωστή και στις οικογένειες των μαθητών μας , έτσι ώστε εκείνη την ημέρα  η κάθε οικογένεια προσπάθησε να χρησιμοποιήσει στις αγορές της μόνο υφασμάτινες τσάντες αντί πλαστικές. Κάτι που έγινε συνήθεια σε πολλά σπίτια μετά τη δράση μας, όπως μας ενημέρωσαν κατόπιν οι μαθητές μας.

Παράλληλα όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα σχολεία από την Ευρώπη ανάρτησαν την κοινή μας αφίσα (ανάλογες αφίσες δημιούργησαν και τα σχολεία εταίροι, δημιουργώντας στο τέλος ένα κολλάζ από όλες τις αφίσες), η οποία επισυνάπτεται ως επιπλέον φωτογραφία. 

Σημείωση: Η φετινή σχολική χρονιά ήταν αφιερωμένη στη διάδοση των "17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης" και η συγκεκριμένη δράση ήταν μέρος μιας σειράς περιβαλλοντικών δράσεων τόσο μέσα στο σχολικό πνεύμα όσο και της κοινωνίας. 


Στόχος δράσης

Καθαρό περιβάλλον χωρίς πλαστικό/ Μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος - Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος/

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 6

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation