Μαθητικές δημιουργίες

5o Νηπιαγωγείο Δράμας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Message of love

Message of love
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5o Νηπιαγωγείο Δράμας

2 /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με Τμήμα ένταξης


Διευθυντής Σχολείου

Παπαδοπούλου Μαρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

The earth is in dangerous. Human search in our solar system another planet to become his residence. But the earth is the only planet human can live.Its time to do something before it is too late.Keep our planet alive.


Στόχος δράσης

Protect the earth in order to be alive!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation