Σχέδια μαθήματος

Ελληνογερμανικος Εκπαιδευτικος Συλλογος


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Μήνας καταγωγής

Μήνας καταγωγής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογερμανικος Εκπαιδευτικος Συλλογος


Διευθυντής Σχολείου

Ιωαννίδου Ευδοξία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Καθ'όλη του διάρκεια του μήνα Νοέμβρη, σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες του σχολικού προγράμματος, την κάθε τάξη, επισκεπτόταν ένας γονέας, ο οποίος είχε προετοιμάσει από πριν, με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε, την παρουσίαση του τόπου της ιδιαίτερης καταγωγής του. 

Στα παιδιά προβάλλονταν φωτογραφίες, power point, τοπικά προϊόντα και εδέσματα. Παρουσιάζονταν τοπικοί χοροί και μουσικές, αντικείμενα λαΪκής τέχνης, τοπικές ενδυμασίες. Συμμετείχαν στην αναβίωση εθίμων, δραματοποιήσεις καθημερινότητας των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής. Ενεπλάκησαν σε εικαστικές δημιουργίες με αφορμή αντικείμενα και εικόνες και έδωσαν το δικό τους αποτύπωμα σε σύγχρονα έργα. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Για τους μαθητές: Τα παιδιά γνώρισαν διάφορους πολιτισμούς τοπικών κοινοτήτων με βιωματικό τρόπο. Εξοικειώθηκαν με πόλεις, γεωγραφικά διαμερίσματα και χώρες στον χάρτη. Ανακάλυψαν τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών και διαπίστωσαν την αξία της διαφορετικότητας. Έμαθαν με απλό και κατανοητό τρόπο ιστορικά στοιχεία διαφόρων εποχών. Ένιωσαν οικειότητα και ασφάλεια με τα πρόσωπα τα οποία έκαναν τις παρουσιάσεις. 

Για τους γονείς: Αποτέλεσε για τους ίδιους σημαντική αξία η εμπλοκή τους στην εκπαιδετική διαδικασία. Ένιωσαν ότι προσέφεραν με έναν πρωτότυπο τρόπο τη δυνατότητα στα παιδιά τους για πολύπλευρη εκπαίδευση.

Για τους εκπαιδευτικούς: Προέκτειναν τη μαθησιακή διαδικασία πέρα από το οριοθετημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ανοίγοντάς την στην οικογένεια την οποία έκανε κοινωνό αυτής. Συνεργασίες

Κύριος φορέας συνεργασίας ήταν οι γονείς. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βελή Λυδία, Αλβέρτη Αλεξάνδρα, Ζούπα Αναστασία, Αρβανίτη Βρηισηίδα, Μπιτζαράκης Γιάννης, Πιερή Ειρήνη, Τερζή Κατερίνα, Χύτα Αργυρώ, Κυριακοπούλου Αθανασία, Μαραγκουδάκη Ειρήνη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 


Στόχος δράσης

Να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με την κουλτούρα διαφόρων πόλεων και χωρών. Να εξοικειωθούν με την τοποθέτησή τους στον χάρτη. Να δώσουμε την ευκαιρία στους γονείς να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να δοθεί βιωματική διάσταση στο μάθημα και να προεκτείνουμε τις γνώσεις των μαθητών μέσα από διαδραστικές πρακτικές.

Χρόνος δράσης

1 μήνας: Νοέμβριος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation