Σχέδια μαθήματος

Γυμνάσιο Κορώνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Not so different ways of living-Όχι τόσο διαφορετικοί...

Not so different ways of living-Όχι τόσο διαφορετικοί...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κορώνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καλαποδά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 Η μονοπολιτισμική, εθνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση δε δύναται να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα και έχει ξεπεραστεί ιστορικά. Η αξιοποίηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που βασίζεται στην εκπαίδευση της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, του διαπολιτισμικού σεβασμού και εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά, προκειμένου να προωθηθούν οι κοινωνικές αξίες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις.

Τα παραπάνω σκιαγραφούν τους άξονες δράσης του έργου, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρόκειται για ένα έργο etwinning μέσω του οποίου συνεργαζόμαστε με σχολεία της Ευρώπης και της Τουρκίας. Στα πλαίσια του έργου οι μαθητές μας δημιούργησαν λογότυπα και μετά από ψηφοφορία καταλήξαμε στο επίσημο λογότυπο του έργου, ένα πίνακα ανακοινώσεων με τις δημιουργίες τους και πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις μέσω skype. Ενθαρρύνθηκαν  να ανταλλάξουν, μέσω της πλατφόρμας του etwinning, γραπτά μηνύματα με τους μαθητές των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν κοινές παρουσιάσεις και να μοιραστούν πολιτιστικά θέματα χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πολυμέσων.

Στα μελλοντικά σχέδια μας περιλαμβάνονται παιχνίδια ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας γνωριμίας μέσα στην τάξη ανάμεσα σε αυτόχθονες και αλλοδαπούς μαθητές. Επιπλέον, επειδή η μουσική μπορει να βοηθήσει κι αυτή τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες και να ξεπεράσουν τους φραγμούς μεταξύ τους, σκοπεύουμε να οργανώσουμε δραστηριότητες όπως τραγούδια που θα συνοδεύονται από διηγήσεις παραμυθιών ή τραγούδια από χώρες του κόσμου. Το θεατρικό παιχνίδι, η ξενάγηση σε εικονικά μουσεία, η δραματοποίηση κειμένων ή και προσωπικών μαρτυριών είναι μερικές επίσης απο τις τεχνικές που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε

Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς που διανύουμε

Aκολουθεί ο σύδεσμος του έργου :

https://twinspace.etwinning.net/99202/home

και ο σύνδεσμος που οδηγεί στην σελίδα του έργου, στον ιστότοπο του σχολείου μας :

http://gym-koron.mes.sch.gr/not-so-different-ways-of-living/

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων θα επιτρέψει στην τάξη να λειτουργήσει ως κοινωνικό περιβάλλον μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιστορίες  μαθητών από διαφορετικές χώρες μπορούν να ενθαρρύνουν τους αυτόχθονες μαθητές να γνωρίσουν τις χώρες καταγωγής των etwinning συμμαθητών τους. Μπορούν, επίσης, μέσα από τις καλλιτεχνικές και  ηλεκτρονικές δραστηριότητες να εξοικειωθούν με διάφορες γλώσσες που μιλιούνται  στον κόσμο. Επιπλέον, τα μουσικά ακούσματα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα με παράλληλη αναφορά στην ιστορία του τόπου και των κοινωνικών εκδηλώσεων θα βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση της παγκοσμιότητας της μουσικής.

Το θεατρικό παιχνίδι κι η δραματοποίηση κειμένων θα τους βοηθήσει να εξερευνήσουν διαφορετικούς ρόλους, να έρθουν αντιμέτωποι με προβλήματα άλλων και να βρουν λύσεις. Τέλος, η επαφή τους με  διάφορα εκθέματα και πολιτισμικά ερεθίσματα θα βοηθήσει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας όλων των διαφορετικών πολιτισμών.

Το σχολείο μας ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων etwinning



Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με σχολεία της Ευρώπης και της Τουρκίας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γεωργία Μουσελίμη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσω της πλατφόρμας etwinning, της ιστοσελίδας του σχολείου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης


Στόχος δράσης

Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

Χρόνος δράσης

σχολική χρονιά 2019-2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation