Σχέδια μαθήματος

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Το Πείραμα του Νερού

Το Πείραμα του Νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου

Ιδιωτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Πελέκη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος Μελέτη του περιβάλλοντος υλοποιήθηκε το project ΝΕΡΟ. Το project αυτό διήρκησε 5 μήνες και στα πλαίσιά του πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες τόσο θεωρητικού τύπου όσο και βιωματικού.
Αρχικά
1) οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν λέξεις από όλο το φάσμα των μαθημάτων του δημοτικού (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος) οι οποίες ήταν σχετικές με το νερό ή περιείχαν μέσα τους τη λέξη νερό.
2) Έκοψαν σταγόνες από μπλε χαρτόνια και έγραψαν μέσα σε αυτές τις σταγόνες τις λέξεις που είχαν σκεφθεί και αναζητήσει.
3) Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να ψάξουν να βρουν παροιμίες σε σχέση με το νερό και να εξηγήσουν τι σήμαινε η καθεμιά από αυτές. Αυτές τις παροιμίες κλήθηκαν να τις γράψουν σε σύννεφα τα οποία τα κατασκευάσαμε με χαρτόνι.
4)Προχωρήσαμε στην κατασκευή χάρτινης αναπαράστασης του κύκλου του νερού χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες κατασκευές σε συνδυασμό με τις καινούριες (σχετικό υλικό απεικονίζεται στις φωτογραφίες).
5)Πραγματοποιήθηκαν και κάποια σχετικά πειράματα για τα φαινόμενα του νερού και τη σχετική διαδικασία με σκοπό να κατακτήσουν οι μαθητές βιωματικά την προσφερόμενη γνώση (εξάτμιση, συμπύκνωση).
6) Οι μαθητές επιπλέον βίωσαν και την εμπειρία του πειράματος. Συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες πειράματος η δραστηριότητα -Καθαρισμός Πετρελαιοκηλίδας- κατά την οποία τα παιδιά με υλικά καθημερινής χρήσης προχώρησαν στην αναπαράσταση καθαρισμού πετρελαιοκηλίδας.
7) Τέλος συζητήσαμε όλοι μαζί ποιες είναι οι δυσκολίες και ποιους κινδύνους εγκυμονεί η απερισκεψία και απροσεξία των ανθρώπων στο οικοσύστημα. πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο φράγμα της Μυκόνου όπου έλαβε χώρα διεξοδική συζήτηση για τα οφέλη και τους τρόπους εξοικονόμησης νερού από τους ανθρώπους.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κόρακα Αλεξάνδρα, Παπαπολίτης Ευάγγελος

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να μάθουντον κύκλο του νερού και πόσο σημαντική είναι η χρήση του.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation