Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Πρόταση για χρήση ηλεκτροκίνησης σε προστατευόμενη περιοχή μέσω του Δικτύου ΔΑΦΝΗ

Πρόταση για χρήση ηλεκτροκίνησης σε προστατευόμενη περιοχή μέσω του Δικτύου ΔΑΦΝΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ 110 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 20 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΗΜΝΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Έρευνα και καταγραφή των μέσων μεταφοράς γενικότερα στη Λήμνο. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες σύμφωνα με τέσσερις ρόλους 1. Έρευνα αναγκών σχετικά με τη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή (NATURA) στο Κέρος της Λήμνου. 2. Ατζέντα 2030 και Πρωτοβουλία Έξυπνα Νησιά, ανάλυση και σύνδεση της πρότασής μας με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους 7 τομείς της Πρωτοβουλίας Έξυπνα Νησιά. Εντοπισμός σημείων καινοτομίας της πρότασής μας. 3. Προγραμματισμός και υλοποίηση. Ανάλυση του πραγματικού χρόνου και του πραγματικού κόστους και δημιουργία χρονοδιαγράμματος των δράσεων.4. Αποτελέσματα και μελλοντικός σχεδιασμός.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία να ερευνήσουν τις ανάγκες στο νησί τους για ηλεκτροκίνηση, να τις καταγράψουν, να συνθέσουν μία συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης και να την υποστηρίξουν ώστε να υλοποιηθεί από το Δήμο τους με την υποστήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗΣυνεργασίες

Δίκτυο Δάφνη, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου, Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Λήμνου 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χαριτίνη Φωτοπούλου, Ουρανία Χαλικιώτου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα


Στόχος δράσης

Δημιουργία φιλοπεριβαλλοντικής υλοποιήσιμης πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρΙα του δικτύου αειφόρων νήσων ΔΑΦΝΗ και της Πρωτοβουλίας Έξυπνα Νησιά (SII)

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σχολική κοινότητα, Δήμος Λήμνου , Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

6 εβδομάδες

Τόπος Δράσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, Προστατευόμενη περιοχή Κέρους της Λήμνου

Ένταξη σε Δίκτυα

συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation