Σχέδια μαθήματος

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

" Τσαφ, τσουφ το τρένο περνά..."

" Τσαφ, τσουφ το τρένο περνά..."
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Χρυσούλα Ζιώγα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ενάρκτηριο λάκτισμα για την έναρξη της δράσης απότελεσαν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των νηπίων για τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν βιώσει και τα ίδια (ισχυρες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, παρατεταμένη διάρκεια του χειμώνα). Συζητήσαμε για τις επιπτώσεις που έχουν στο κλίμα τα καυσαέρια και τα μεταφορικά μέσα που τα προκαλούν. Αναφερθήκαμε σε μεταφορικά μέσα που δεν μολύνουν το περιβάλλον με καυσαέρια ή παράγουν λιγότερα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα όπως είναι το τρένο και το ποδήλατο. Χρησιμοποιήσαμε ως μεταφορικό μέσο σε μια από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου αντί για λεωφορεία ή αυτοκίνητα το ΤΡΕΝΟ και ενθαρρύνουμε την μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο με ποδήλατα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η μετακίνηση με τα ποδήλατα ενθουσιάζει τα παιδιά και είνα μια προσπάθεια που επαναλαμβανέτε τα τελευταια χρόνια.

Η μετακίνηση με το τρένο εξακολουθεί να εμπνέει το παιχνίδι και τη ζωγραφική των παιδιών.

Οι κλιματολογικές αλλαγές τους προβληματίζουν και αποτελούν αντικείμενο συζήτησηςΣυνεργασίες

Για την υλοποιήση της δράσης συνεργαστήκαμε με τους γονείς των νηπίων


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χρυσούλα Ζιώγα

Στόχος δράσης

ευαισθητοποιηση των νηπιών απέναντι στις κλιματολογικές αλλαγές στις αιτίες που τις προκαλούν και στον αντίκτυπο τους στην καθημερινή ζωή. Ανάληψη δράσης

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2019

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation