Σχέδια μαθήματος

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Δρομομαθήματα"

"Δρομομαθήματα"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ


Διευθυντής Σχολείου

ΓΚΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και κατέγραψαν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύουν τους εαυτούς τους και να φτάνουν στον προορισμό τους με ασφάλεια είτε ως πεζοί, ως ποδηλάτες και ως επιβάτες αυτοκινήτων.

Επίσης οι μαθητές ενημερώθηκαν από αρμόδιο τροχονόμο στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής όπου αναγνώρισαν τα σήματα που ήξεραν.

Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο ζωγραφίσαμε και βάψαμε μερικά από αυτά.

Κατασκευάσαμε μακέτα μιας πλατείας όπου τοποθέτησαν τα σήματα που κατασκεύασαν.

Συζητήσαμε για προσωπικές εμπειρίες και καταλήξαμε σε συμπεράσματα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα με μεγάλο ενθουσιασμό. Τα παιδιά ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι στην οδική ασφάλεια και την μετέφεραν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές αφού απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε, πήραν δίπλωμα ποδηλάτη.Συνεργασίες

Τροχαία Χαλκηδόνας

Δήμος Χαλκηδόνος


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαχριστούδη Μαρία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ποδηλατοδρομία


Στόχος δράσης

Οι μαθητές να γνωρίσουν πώς να κυκλοφορούν σωστά ως πεζοί, επιβάτες και ποδηλάτες. Επίσης να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες πινακίδων σύμφωνα με το σχήμα τους, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και να γίνουν ενεργοί πολίτες με θετικές στάσεις προς τους γονείς τους και τον κόσμο των ενηλίκων γενικότερα.

Χρόνος δράσης

Νοέβριος 2018 - Δεκέμβριος 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation