Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Μια θάλασσα πλατιά...''

"Μια θάλασσα πλατιά...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


Διευθυντής Σχολείου

Ιωαννίδου Ευδοξία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η Β' τάξη του Eλληνογερμανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου (Athener Schule), με αφόρμηση το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας, ασχολήθηκε με τον στόχο 14 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και μελέτησε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη ρύπανση των υδάτων και των ακτών, καθώς και τα απειλούμενα είδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'' και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά δημιούργησαν ζωγραφιές, αφίσες, κατασκευές, κείμενα, ποιήματα, συνθήματα, αρχεία ήχων και βίντεο για να περάσουν το δικό τους μήνυμα για τη θαλάσσια ρύπανση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ακόλουθη ιστοσελίδα, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα έργα των παιδιών.

https://athenerb.wixsite.com/website

Τέλος, σε συνεργασία με την ''Aegean Rebreath'', είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη ρύπανση υδάτων και ακτών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation