Σχέδια μαθήματος

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Σε φυσικές καταστροφές κι αν βρεθώ μέτρα αντιμετώπισης παίρνω εγώ"

"Σε φυσικές καταστροφές κι αν βρεθώ μέτρα αντιμετώπισης παίρνω εγώ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΓΚΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση βίντεο σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα του σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.
 • Ζωγραφική αναπαράσταση των φυσικών φαινομένων
 • Κατασκευή μακέτας αναπαράστασης του σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας.
 • Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας.
 • Επίσκεψη πυροσβέστη στο σχολείο μας για ενημέρωση όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση ενός φυσικού φαινομένου.
 • Επίσκεψη του ΕΚΑΒ για να μας ενημερώσουν πώς οργανώνουμε το βαλιτσάκι πρώτων αναγκών.
 • Δραματοποίηση σε περίπτωση σεισμού
 • Δημιουργία παραμυθιού για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς
 • Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για τον τρόπο αντιμετώπισης της πλημμύρας
 • Αξιολόγηση-Παρουσίαση-Κλείσιμο προγράμματος

Αποτελέσματα / επίδραση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, της πυρκαγιάς και της πλημμύρας επιστημονικά και πειραματικά, μέσω των αισθήσεών τους, του διαλόγου και της παρατήρησης.
 • Να προβληματιστούν, να παρατηρήσουν και να κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο δημιουργίας του φαινομένου, των εκφάνσεων και των επιπτώσεών του.
 • Να πειραματίζονται με ποικίλα υλικά και να εξάγουν λογικά συμπεράσματα από τα ευρήματά τους.
 • Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους έκφραση.
 • Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως συνεργασία, υπευθυνότητα, ομδικότητα, τήρηση κανόνων


Συνεργασίες

1) Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου

2) ΕΚΑΒ Καρπενησίου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γκόντα Καλλίνα, Ντούσιου Στυλιανή, Νιώπα Στέλλα

Στόχος δράσης

-Να γνωρίσουν οι μαθητές τα φαινόμενα του σεισμού, της πυρκαγιάς και της πλημμύρας, τις εκφάνσεις και τις επιπτώσεις τους. -Να υιοθετήσουν οι μαθητές σωστούς τρόπους συμπεριφοράς και αντίδρασης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση ενός φυσικού φαινομένου.

Χρόνος δράσης

4 μήνες. Μήνας έναρξης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2019.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation