Σχέδια μαθήματος

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

STEM ON BOARD-Ασφάλεια στο σχολείο

STEM ON BOARD-Ασφάλεια στο σχολείο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση "Ασφάλεια στο Σχολείο" υλοποιήθηκε μέσα  από το  ευρωπαϊκό έργο eTwinning "STEM On Board"  κατά τη διάρκεια του μαθήματος Τ.Π.Ε  σε συνεργασία με άλλα σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Λιθουανία και Μολδαβία) από το τμήμα Ε2 της Ε’ τάξης.

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, καθώς και με συμμαθητές άλλων σχολείων και χωρών, δημιούργησαν συνεργατικά έργα, προβληματίστηκαν, πρότειναν λύσεις  για το σχολείο και ανέλαβαν τη διάχυση του έργου (η τελευταία δράση είναι ακόμη σε εξέλιξη).

Στα πλαίσια του eTwinning προγράμματός μας "STEM On Board", οι μαθητές του τμήματος Ε2 αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα της ασφάλειας στο σχολείο τους και τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα πηγαίνοντας σε αυτό. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα πως το σοβαρότερο πρόβλημα ασφάλειας είναι η μη ύπαρξη φαναριών και διάβασης πεζών μπροστά από  το σχολείο. Συνεπώς, πρότειναν μία φανταστική λύση, την οποία σχεδίασαν και κατασκεύασαν με σετ ρομποτικής από το εργαστήριο Πληροφορικής: ένα φανάρι ρύθμισης της κυκλοφορίας  για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και μία διάβαση πεζών για τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους.

Προετοιμασία

1η διδακτική ώρα:

Αρχικά, οι μαθητές μας ξεκίνησαν την κατασκευή του δικού τους Ρομποήρωα, προκειμένου να τους βοηθήσει να ανιχνεύσουν την ασφάλεια του σχολείου τους.

Σχεδιασμός και Κατασκευή μακέτας

2 διδακτικές ώρες:

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν μια παλιά μακέτα του σχολείου τους και με τη βοήθεια της δασκάλας των Εικαστικών, την αναμόρφωσαν σε σύγχρονη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ασφάλειας της νέας εποχής! Δείτε ΕΔΩ την αναμόρφωση, καρέ καρέ.

2 διδακτικές ώρες:

Αξιολογώντας τη νέα μακέτα, οι μαθητές με συζήτηση στην τάξη, διαπίστωσαν την ανάγκη  ότι δεν υπάρχει ασφαλής διάβαση, προκειμένου να μεταβούν  με ασφάλεια στο σχολείο τους. Έτσι αποφάσισαν, να χρησιμοποιήσουν μια ασφαλή διάβαση και ένα φανάρι που να ρυθμίζει την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, αλλά και των οχημάτων στο σημείο εισόδου των μαθητών στο σχολείο τους! Η υλοποίηση μίας τέτοιας μακέτας θα μείωνε δραστικά τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων μπροστά από ένα σχολείο. Δείτε ΕΔΩ την κατασκευή της ασφαλούς διάβασης!

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

1 διδακτική ώρα:

Οι μαθητές της ομάδας S, ετοίμασαν την τελική παρουσίαση για την ασφάλεια στο σχολείο, η οποία αποτελεί μέρος της συνεργατικής παρουσίασης όλων των συνεργαζόμενων σχολείων ! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την παρουσίαση !

 Αξιολόγηση

 1 διδακτική ώρα:

Τελευταία δραστηριότητα της πρακτικής μας αλλά και η πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη για τους μαθητές, ήταν η ζωντανή σύνδεσή τους με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων, προκειμένου να γνωριστούν και δια ζώσης! Με την ολοκλήρωση της πρακτικής μας, τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα online κουίζ γνώσεων με θέμα την Ασφάλεια στην πόλη. Εκτός από τους μαθητές του δικού μας σχολείου, πήραν μέρος μαθητές από άλλα σχολεία της Αθήνας, της Τουρκίας και της Λιθουανίας. Όλοι οι μαθητές απάντησαν με ευκολία στις ερωτήσεις, αποτέλεσμα της ενασχόλησης τους με το project μας.

Online κουίζ: City Safety


Αποτελέσματα / επίδραση

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής οι μαθητές:

  • διδάχθηκαν πως να επιλύουν σύνθετα προβλήματα χρησιμοποιώντας δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης.
  • έμαθαν να λειτουργούν στα πλαίσια ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος ακολουθώντας τους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν μία δημοκρατική συνύπαρξη.
  • ενσωμάτωσαν τις νέες τεχνολογίες και τα νέα διαδικτυακά μαθησιακά εργαλεία στις σχολικές τους δραστηριότητες
  • αποτέλεσαν μέρος μίας ολιστικής προσέγγισης εκπαίδευσης αφού διερεύνησαν και ανακάλυψαν τη γνώση μέσω της μοντελοποίησης, της προσομοίωσης και του σχεδιασμού αλγορίθμων.
  • ευαισθητοποιήθηκαν και ενημερώθηκαν για τους 17 Παγκόσμιους στόχουςκαι συγκεκριμένα για τον Στόχο 11: "Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες", υιοθετώντας ως στάση ζωής το μήνυμα: "Κάντε τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, διαλλακτικές και βιώσιμες"


Συνεργασίες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειρήνη Παπαδοπετράκη ΠΕ 86 (Πληροφορικός) – Ελίνα Καλτσή ( ΠΕ 70 Δασκάλα Ε2 τμήματος) – Ελένη Νταλαμπέκη (ΠΕ08-Εικαστικός)

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Η πρακτική αυτή έχει ως στόχους: 1. Οι μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους καθώς τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε ευχάριστες δραστηριότητες που βασίζονται στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά (STEM). 2. Να τους εντάξει στον κόσμο της υπολογιστικής σκέψης. 3. Να τους διδάξει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν από τη σύλληψη μίας ιδέας μέχρι τη δημιουργία του σωστού αλγόριθμου και τον σχεδιασμό της αντίστοιχης κατασκευής. 4. Nα αποκτήσουν υπεύθυνη οικολογική συνείδηση, στάσεις, γνώσεις και αξίες που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να διαμορφώσουν ως ενεργοί πολίτες μια ποιότητα ζωής σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Χρόνος δράσης

7 διδακτικές ώρες (4 εβδομάδες)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation