Σχέδια μαθήματος

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Water Education for Innovative Enviromental Learning

Water  Education for Innovative Enviromental Learning
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 για την θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πειραματικό Σχολείο συνυπάρχουν και λειτουργούν συγχρόνως όλες οι βαθμίδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Επόπτης του Σχολείου οριζόταν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου καθηγητής του Τομέα της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και από το 2012 και εξής επιλέγεται από το ΥΠΔΒΘ. Αποτελεί έναν χώρο και επιδιώκεται να ορίζεται ως ένας χώρος εκπαιδευτικής προβληματικής και έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το δυναμικό του σχολείου αποτελείται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αυξημένα προσόντα και οι οποίοι κρίνονται και τοποθετούνται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας. Το κτήριο του σχολείου σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Πρωτολειτούργησε το 1934 με διευθυντή τον Βασίλειο Τατάκη, ο οποίος έγινε αργότερα καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με επιβλέποντα καθηγητή τον Αλέξανδρο Δελμούζο.


Διευθυντής Σχολείου

Ρώσσιου Ελένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Διαθεματικό σχέδιο μαθήματος, το οποίο εμπλέκει τα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Μουσικής, της Ελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, της Αγγλικής Γλώσσας, της Γαλλικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Θρησκευτικών, της Βιολογίας, αξιοποιεί εκπαιδευτικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  και απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες της Α’, Β΄ και Γ’ Γυμνασίου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αφορμή την συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ Wat.Edu - Water Education for Innovative Environmental Learning. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η αγγλική γλώσσα  για τη συγγραφή του παρόντος σχεδίου μαθήματος, γεγονός που συνάδει και με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό Bravo Schools, ο οποίος στοχεύει, σε διεθνές επίπεδο, στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη του σχεδίου μαθήματος  επιχειρεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, κατά την οποία οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις διασυνδέσεις των υδατικών πόρων με διαφορετικά μαθήματα: i) φυσικές και ii) κοινωνικές επιστήμες, iii) τέχνες, iv) τεχνολογία νερού. Περιλαμβάνει την εξερεύνηση του Κύκλου του Νερού μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας, την επεξεργασία της αποκτηθείσας γνώσης για τη συγγραφή στίχων τραγουδιού σε δοσμένη μελωδία μέσα από τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και της Μουσικής, τη μετάφραση των στίχων στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα, καθώς και την παραγωγή τελικού οπτικοακουστικού προϊόντος (τραγούδι ραπ με τίτλο «The Water Cycle Rap».


Αποτελέσματα / επίδραση

·         Το παρόν σχέδιο μαθήματος/εκπαιδευτική προσέγγιση αποτελεί ένα καινοτόμο και εύκολα προσαρμόσιμο βιωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το νερό, για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές

·         εστιάζει στην εγρήγορση και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εφήβων ηλικίας 12-14 ετών και των εκπαιδευτικών τους

·         Κύριος σκοπός είναι η συνεργασία, η πιλοτική δοκιμή και η διαρκώς αυξανόμενη εφαρμογή μιας νέας εμπειρικής, καινοτόμας και  σχετικής με το νερό μάθησης

·         Προσδοκάται οι έφηβοι 12-14 ετών να κατανοήσουν τη σχέση και τη σύνδεση του νερού με διάφορα αντικείμενα φυσικά, κοινωνικά, τέχνης και τεχνολογίας Συνεργασίες

ΕΛΛΑΔΑ:

  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

  • Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola
  • MRO-DDKK Nonprofit Kft

ΤΣΕΧΙΑ:

  • Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
  • REAS, INSTITUT PRO STRUKTURALNI POLITIKU OPS

ΣΛΟΒΕΝΙΑ:

  • JVIZ I. OS Rogaska Slatina
  • WA The Water agency Association

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1. Πατιώ Μαρία, μουσικός 2. Μαυρίδου Αλεξάνδρα, φιλόλογος 3. Πολίτου Μαρία, αγγλικής φιλολογίας 4. Σιδηροπούλου Ουρανία, γαλλικής φιλολογίας 5. Πετρίδου Ελένη, φυσικός 6. Φωτιάδου Σαπφώ, φυσικός 7. Κωνσταντίνος Φράγκατζης, Φυτικής Παραγωγής 8. Ρώσσιου Ελένη, Μαθηματικός-Πληροφορικής 9. Λαλαγιάννη Αικατερίνη, θεολόγος 10. Κούντη Μαρία, φιλόλογος 11. Αδαμίδου Αικατερίνη, αγγλικής φιλολογίας 12. Γκούβης Νέστορας, βιλόγος 13. Γουναρόπουλος Νικόλαος, μαθηματικός

Στόχος δράσης

Σκοπός του διαθεματικού/διδακτικού σχεδίου μαθήματος είναι η ολιστική προσέγγιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά και η ποικιλότροπη καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών/τριών. Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι: • Η προσέγγιση και γνωριμία -με τη χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών, πολυτροπικών εργαλείων μάθησης και της τεχνολογίας - των διαδοχικών βημάτων για την εξασφάλιση αυτού του απαραίτητου για τις ανθρώπινες δραστηριότητες αγαθού, του νερού. • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, στο πλαίσιο της διερευνητικής - βιωματικής μάθησης. • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια της ευθύνης της διαχείρισης-χρήσης των υδατικών συστημάτων, αλλά και το ενδιαφέρον για την προστασία των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε σχέση με τη χρήση από τον άνθρωπο. • Η συνεργασία των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών του ίδιου σχολείου ή των διαφορετικών σχολείων, η ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων της εκπαίδευσης αλλά και άλλων συνεργαζόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, καθώς η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι η ομαδοσυνεργατική εργασία μπορεί να αποδώσει ποιοτικό παραγόμενο. • Η διεύρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης. • Η καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού με παράλληλη και αβίαστη ενίσχυση του περιβαλλοντικού γραμματισμού που θα συμβάλει στη μεταμόρφωση των αποπροσανατολιστικών αντιλήψεων και των προκατανοήσεων που ενδεχομένως φέρουν από τα περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν και δραστηριοποιούνται. • Η ανάληψη κεντρικού και ενεργητικού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία από τους/τις μαθητές /τριες με τη διακριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. • Την ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών/τριών (π.χ. η παραγωγή πεζού ή ποιητικού λόγου, μουσική σύνθεση, εικαστική σύνθεση, αφίσα, ψηφιακή παρουσίαση/βίντεο κ.ά.), παράλληλα με τη διερευνητική προσέγγιση της διαχείρισης-χρήσης των υδατικών συστημάτων.

Χρόνος δράσης

σχολικό έτος 2018-19

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation