Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί έναν μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται σε Εθνικό επίπεδο, στο τρίπτυχο Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία:

Απευθύνεται


σε Θεσμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την σχολική κοινότητα.

Προβάλλει


το γενικότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους Οργανισμούς.

Εμπλουτίζεται


καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη συστηματική καταγραφή όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Λειτουργεί


ως Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων Οργανισμών.

Καταθέστε Πρωτοβουλίες και Δράσεις

Καλές Πρακτικές


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

193ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

342ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

162ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αναζητήστε Πρωτοβουλία

Τελευταίες Καταχωρήσεις


Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αόρατες Διαδρομές»

Βασικός στόχος των κοινωνικών περιηγήσεων του περιοδικού...

Περισσοτερα
Member Image

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόγραμμα Βιωσιμότητας "CACTUS HOTELS"

Η Διοίκηση των Cactus Hotels, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασί...

Περισσοτερα
Member Image

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιρειών του Ομίλου Quest

Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα  του Ο...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Το IQbility εστιάζει στην ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώ...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)

Η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω των δράσε...

Περισσοτερα
Member Image

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Υγεία, Πρόληψη - όπου&nb...

Περισσοτερα
Member Image

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕ...

Περισσοτερα
Member Image

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Η δημιουργία κοινής αντίληψης και η παροχή ολοκληρωμένης...

Περισσοτερα