ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 236 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω διασύνδεσης του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω διασύνδεσης του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNIPHARMA SA & INTERMED SA

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς, για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία στηρίζοντάς την με σημαντικές ενέργειες και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Τα πρωτοποριακά σκευάσματα των βιομηχανιών του, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας σε πάνω από 65 αγορές διεθνώς.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.uni-pharma.grΣτόχος δράσης

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη (ΟΦΕΤ) δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και την παραγωγή και διάθεση επωνύμων φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού (>60 χώρες παγκοσμίως). Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΟΦΕΤ εστιάζει πρωτίστως στην Έρευνα και Ανάπτυξη προς επιδίωξη του στόχου να διαθέτει στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς καινοτόμες μορφές καλώς καθιερωμένων φαρμακευτικών μορίων χαμηλού κόστους και υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και την παραγωγή και διάθεση πρότυπων λειτουργικών τροφίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Ανάμεσα στα δυνατά brandnames περιλαμβάνονται τα Apotel, Salospir, Algofren, T4, Trebon, Hemafer, Omalin, Chlorhexil, Reval, Eva belle, Optofresh.

Ο ΟΦΕΤ έχει αναπτύξει σημαντικότατη τεχνογνωσία στις πρωτότυπες μορφές έχοντας κατοχυρώσει μια σειρά Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά με τους καινοτόμους μηχανισμούς μορφοποίησης που αφορούν τα ανωτέρω προϊόντα. Στην παρούσα φάση, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη περισσότερων των 20 νέων προϊόντων, έχοντας ένα ετήσιο διαθέσιμο προϋπολογισμό Έρευνας και Ανάπτυξης της τάξης του € 1.000.000, στη λογική της τροποποίησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων δραστικών ουσιών προς αποφυγή της ερεθιστικής επίδρασής τους, ή τυχόν απενεργοποίησης τους μέσω βιομετατροπής πριν προφτάσουν να αναπτύξουν τη θεραπευτική δράση τους στους ιστούς-στόχους. Επίσης, η εταιρεία έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια σε καινοτόμους μεταφορείς μορίων (Carriers) σε νέες τεχνικές ενκαψυλίωσης, σύζευξης και κάθε είδους συμπλοκοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΟΦΕΤ απαρτίζονται από επιστημονικό προσωπικό με αλληλοσυμπληρούμενες κατευθύνσεις περιλαμβάνοντας φαρμακοποιούς, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, βιολόγους, τεχνολόγους τροφίμων, όλοι με υψηλή εξειδίκευση αφού μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 9 κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης και 4 κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες του ΟΦΕΤ είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς με απώτερο στόχο και προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι τρεις αυτές παράμετροι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Μέσα από τη σύμπραξη του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα αναμένεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησης με σκοπό όχι μόνο τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, αλλά και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης προς τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, αμοιβαία ωφελούμενη είναι και η ακαδημαϊκή / ερευνητική κοινότητα της χώρας η οποία αφενός βλέπει τις ιδέες της, που στηρίζονται στη βασική έρευνα, να μεταφέρονται επιτυχώς στην πραγματική οικονομία, ενώ συγχρόνως οι ακαδημαϊκοί εταίροι διδάσκονται στην επιχειρηματική σκέψη.

Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η ανάσχεση της φυγής των νέων και αξιόλογων επιστημόνων στο εξωτερικό, το λεγόμενο brain drain. Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου το 69% του συνολικού ποσοστού των επιστημόνων που έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ενώ το 41% από αυτούς απέκτησε το διδακτορικό του στην Ελλάδα. Με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του ΟΦΕΤ και του ακαδημαϊκού τομέα δίνονται στους νέους επιστήμονες ισχυρά κίνητρα να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους προς όφελος αυτής. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού από τη βιομηχανία για την προώθηση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν από τη συνέργεια μεταξύ της επιχείρησης και των ακαδημαϊκών / ερευνητικών φορέων θα αποτελέσουν την πνευματική ιδιοκτησία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία μπορεί να κατοχυρωθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε καθηγητές και ερευνητές Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων ή σε start-up και spin-off εταιρείες που έχουν κύριο αντικείμενο την έρευνα γύρω από την ανάπτυξη φαρμακευτικών πρώτων υλών ή νέων φαρμακοτεχνικών μορφών ή την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας με σκοπό την απομόνωση βιοδραστικών φυτικών εκχυλισμάτων, ή την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων, ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία αφορά ερευνητές οποιασδήποτε εμπειρίας (νέους και ώριμους), ενώ ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης θα τύχουν νέοι επιστήμονες στην αρχή της ερευνητικής τους δραστηριότητας, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 

Χρονική διάρκεια

Η σύμπραξη του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και αναμένεται να συνεχιστεί και στη νέα δεκαετία με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς.


Περιγραφή

Ο ΟΦΕΤ εστιάζει σταθερά στο τρίπτυχο Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο έχει συστηθεί Ομάδα Καινοτομίας αποτελούμενη από μέλη των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πωλήσεων καθώς και ενός εξωτερικού συμβούλου, ειδικού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ομάδα Καινοτομίας του ΟΦΕΤ συνεδριάζει σε μηνιαία βάση με σκοπό την παρακολούθηση των τρεχόντων έργων ανάπτυξης του ομίλου και το σχεδιασμό νέων.

Η Ομάδα Καινοτομίας προσεγγίζει Ερευνητικές ομάδες με συγκεκριμένες προτάσεις για συνεργασία ενώ είναι ανοικτή και σε νέες προτάσεις οι οποίες αναπτύσονται μέσα από τη διαδραστική συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών και συνδυάζουν τόσο το ερευνητικό υπόβαθρο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και τις ανάγκες του ΟΦΕΤ. 

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων γίνεται είτε με ίδια κεφάλαια του ΟΦΕΤ, είτε μέσω αναζήτησης εξωτερικής χρηματοδότησης στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει στη συνέχεια της από κοινού συνδρομής του ΟΦΕΤ και της επιστημονικής κοινότητας στην επιστημονική και επιχειρηματική ανάπτυξη και αριστεία. Αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς και διαχρονικής επένδυσης στην καινοτομία αποτελούν οι περισσότερες από 55 εθνικές (12 pending) και 25 διεθνείς (16 granted, 8 pending) αιτήσεις για κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Μόνο το 2020 έχουν κατατεθεί 14 εθνικές και διεθνείς αιτήσεις κατοχύρωσης ΔΕ.

Έχοντας ως θεμέλιο αυτές τις αρχές, ο ΟΦΕΤ αναπτύσσει συνεχώς στρατηγικές συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς και Ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού υλοποιώντας είτε ως συντονιστής, είτε ως εμπλεκόμενος φορέας, πολυάριθμα ερευνητικά επιστημονικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 Μ€. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΕΤ συμμετέχει σήμερα σε ένα μεγάλο διεθνές έργο με αντικείμενο τα βιοδραστικά συστατικά της ελιάς, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποδομών και σε 6 χρηματοδοτούμενες προτάσεις του Α’ Κύκλου της Δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ενώ έχει υποβάλλει και 8 προτάσεις στα πλαίσια του Β´ Κύκλου.

Επίσης, έχει συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό, την επίβλεψη και τη χορηγία άνω των 30 κλινικών ερευνών σε διάφορα πεδία και σε συνεργασία με έγκριτους πανεπιστημιακούς και κλινικούς ιατρούς και νοσοκομειακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ο όμιλος ΟΦΕΤ έχει χορηγήσει ήδη 5 υποτροφίες μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κλέων Τσέτης, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας μέσω χορήγησης υποτροφιών σε άριστους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποστήριξης ερευνητικών ομάδων.Τόπος Δράσης

Ο ΟΦΕΤ δραστηριοποιείται στην Κηφισιά με τα νέα εργοστάσια της UNI-PHARMA και INTERMED καθώς και στα Οινόφοιτα Βοιωτίας με τη UNIHERBO μια νέα πρότυπη μονάδα παραγωγής φυτικών εκχυλισμάτων. Οι συνεργασίες αναπτύσσονται με τα κατά τόπους Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο ΟΦΕΤ έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με όλα τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΙΤΕ Κρήτης), ενώ συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο υποδομών (Instruct-EL) και έχει συνεργαστεί με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου στα πλαίσια μεγάλου διεθνούς ερευνητικού προγράμματος. Επίσης, βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με νέες αναδυόμενες εταιρείες όπως η Pharmagnose με έδρα τη Χαλκίδα, που ειδικεύεται στην απομόνωση δραστικών ουσιών από φυτικά εκχυλίσματα και τη FoodOxys με έδρα τη Λάρισα, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση  καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο ΟΦΕΤ απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους – μόνιμο προσωπικό (στοιχεία 2019). Το 30% του προσωπικού απαρτίζεται από επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 37% αυτών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης.

Η Ομάδα Καινοτομίας του ΟΦΕΤ αποτελείται από 2 μέλη του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, 2 μέλη του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, ένα μέλος του τμήματος Ποιότητας, ένα μέλος του τμήματος Ρυθμιστικών Υποθέσεων και ένα μέλος του τμήματος Πωλήσεων του Ομίλου. Επίσης, συμμετέχει και ένας εξωτερικός σύμβουλος, πρώην διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ειδικός σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα μέλη της Ομάδας Καινοτομίας είναι επιστημονικά καταρτισμένοι με υψηλή εξειδίκευση, κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον ΟΦΕΤ είναι πολλαπλά και σχετίζονται με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία, τα οποία είναι συγχρόνως και προσιτά στο μέσο καταναλωτή. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ολοκληρωμένο Πλάνο Εταιρικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας; Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Η Υπευθυνότητα και η Ηθική είναι στο DNA μας – στηρίζουμε αδιάλειπτα τις ανάγκες της κοινωνίας

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)

Υπευθυνες Προμηθειες; Βιωσιμη Διαχειριση Εφοδιαστικης Αλυσιδας, Προγραμμα Προμηθευτων Νεας ΓενιαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation