ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 258 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Η σοκολάτα κι ο Παυλίδης»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Η σοκολάτα κι ο Παυλίδης»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Mondelez International

Η Mondelez International έχει παρουσία αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και brands με ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί με ευθύνη αγαπημένα προϊόντα όπως σοκολάτες Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεμιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, Merenda, τυρί κρέμα Philadelphia, μπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφήματα σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Trident, Dentyne, καραμέλες Halls.  

 

Περισσότερες πληροφορίες:

mondelezinternational.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» είναι μια ενεργητική διαδικασία που στηρίζεται στην έρευνα, τη μελέτη, τη συνεργασία, συντελεί στη διαμόρφωση μιας ευχάριστης εμπειρίας και στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού για κατανόηση των αντικειμένων και λειτουργιών του φυσικού και τεχνητού κόσμου
 • στον εφοδιασμό τους με τρόπους για ανεξάρτητη μελέτη, δίνοντας την ευκαιρία για έρευνα και ανακάλυψη στοιχείων και όχι απλής μετάδοσης πληροφοριών.

Μέσω του Προγράμματος, τα παιδιά:

 • εξοικειώνονται με ένα πρότυπο βιομηχανίας, με τους χώρους παραγωγής και το εργασιακό περιβάλλον ενός εργοστασίου
 • συμμετέχουν σε έρευνα για τα συστατικά της σοκολάτας και τη διατροφική της αξία, για την ιστορία του εργοστασίου Παυλίδη και για την παραγωγή της σοκολάτας από το κακαόδεντρο μέχρι το εργοστάσιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας και αναπτύχθηκε με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες του κοινού, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες του χώρου και το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το 1994, με την υποστήριξη της εταιρείας Mondelez, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο μελέτησε, σχεδίασε και υλοποιεί μέχρι και σήμερα στο εργοστάσιο Σοκολατοποιίας Παυλίδη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Χρονική διάρκεια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» ξεκίνησε το 1994 και από τότε εφαρμόζεται αδιάλειπτα αποτελώντας ένα από τα πλέον πολυετή και πολυεπίπεδα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στη διάρκεια των σχολικών περιόδων από Σεπτέμβριο έως και Μάιο.


Περιγραφή

Εισαγωγή στον χώρο – η έννοια «εργοστάσιο» - Εισαγωγή στο θέμα – καταγραφή ερωτημάτων προς έρευνα από τα παιδιά

Στη συνέχεια καταγράφονται οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το τι τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη ‘’εργοστάσιο’’ και κατόπιν όταν ακούν τις λέξεις “εργοστάσιο σοκαλατοποιίας Παυλίδη”. Τέλος, καταγράφονται οι ερωτήσεις τους σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν για το εργοστάσιο.

 

 Έρευνα στον χώρο παραγωγής της σοκολάτας – προετοιμασία και επίσκεψη

 Έρευνα για την ιστορία της Σοκολατοποιίας Παυλίδη, τα στάδια παραγωγής και   

τυποποίησης και τα συστατικά της σοκολάτας

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Όλα τα παιδιά δουλεύουν ταυτόχρονα σε τρεις υποομάδες στον χώρο. Ύστερα παρουσιάζει κάθε ομάδα τα αποτελέσματα της έρευνάς της στις υπόλοιπες και όλες μαζί ανεβαίνουν στον χώρο παραγωγής. 

Κλείσιμο του προγράμματος – αποχαιρετισμός της ομάδας

Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος γίνεται η αξιολόγηση: η ομάδα συγκεντρωμένη πλέον στο σύνολό της, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών της, λέει τι της άρεσε και τι δεν της άρεσε και ελέγχεται ποια ερωτήματα από αυτά που είχαν αρχικά τεθεί απαντήθηκαν και με ποιον τρόπο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος  «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης», από το 1994 μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει σε περίπου 630 εκπαιδευτικές δράσεις περισσότερα από 15 χιλιάδες παιδιά και 650 εκπαιδευτικοί. Στη τρέχουσα σχολική περίοδο 2017-18, θα συμμετάσχουν περίπου 800 μαθητές και εκπαιδευτικοί από 25 σχολεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα κι ο Παυλίδης» στο εργοστάσιο, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά ενδεικτικά στα παρακάτω μαθήματα:

 • Στο βιβλίο «Γλώσσα» της ΣΤ΄ δημοτικού (α΄τεύχος), στην ενότητα 4 με τίτλο  Διατροφή», γίνεται αναφορά στη σοκολάτα.
 • Στο βιβλίο «Γλώσσα» της ΣΤ΄ δημοτικού (β΄τεύχος), στην ενότητα 9 με τίτλο «Συσκευές», γίνεται αναφορά στις μηχανές και την αυτοματοποίηση.
 • Στο βιβλίο «Γλώσσα» της ΣΤ΄ δημοτικού (γ΄τεύχος), στην ενότητα 13 με τίτλο «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα», όπου γίνεται σχετική αναφορά στα επαγγέλματα.

Ενδεικτικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

«Με ποιους τρόπους θα αξιοποιήσετε στο σχολείο την εμπειρία από την επίσκεψή σας στο Εργοστάσιο;»

 • Αξιοποίηση στο μάθημα της Φυσικής σε ανάλογα μαθήματα (επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων στα εργοστάσια)
 • Σύνδεση με μαθήματα της Γεωγραφίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας παραγωγής) και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
 • Αξιοποίηση στο μάθημα της Γλώσσας (που έχει αντίστοιχη ενότητα) και στο μάθημα της Ιστορίας.


Τόπος Δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» στο εργοστάσιο Σοκολατοποιίας Παυλίδη (Πειραιώς 135, Αθήνα). Το «Γλυκισµατοποιείον» του  Σπυρίδωνα Παυλίδη άνοιξε τις πόρτες του το 1841 με την πρώτη σοκολάτα στην Ελλάδα να παρασκευάζεται το 1852. Εννιά χρόνια αργότερα, το 1861, παρασκευάζεται  για  πρώτη φορά η γνωστή σε πολλές γενιές Ελλήνων, σοκολάτα «Υγείας», η οποία κερδίζει το  πρώτο της χρυσό µετάλλιο στο Παρίσι το 1865.

Περίπου δέκα χρόνια αργότερα (1876) ιδρύεται το εργοστάσιο Παυλίδη το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι σήµερα, ενώ είναι αξιοσηµείωτο ότι την περίοδο 1941-1944 το εργοστάσιο επιτάχθηκε  λόγω πολέµου για να παράγει φαρμακευτικό υλικό

Τώρα, σχεδόν 170 χρόνια αργότερα, η σοκολατοποιία Παυλίδης και η διεθνής εταιρία Mondelēz International αποτελούν εγγύηση για προϊόντα σοκολάτας εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης τα οποία απολαμβάνουν καθημερινά εκατομμύρια Έλληνες. Το πιο σημαντικό όλων όμως είναι ότι ακόμα και τόσες γενιές αργότερα η εταιρία εξακολουθεί να λειτουργεί βασιζόμενη στις ίδιες διαχρονικές αξίες, συνδυάζοντας την μακρόχρονη παράδοση με την υψηλή τεχνογνωσία και έχοντας ως στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των καταναλωτών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 

Από το 1994, η Mondelez υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ε.Π.Μ.), το οποίο το μελέτησε και σχεδίασε. 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο από το 1992 έως και σήμερα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε εργοστασιακούς χώρους, αντιμετωπίζοντάς τους και αξιοποιώντας τους ως χώρους μάθησης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης» συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα του εργοστασίου Παυλίδης οι οποίοι και έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια παρουσίασης  των λειτουργιών του εργοστασίου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Mondelez η οποία συνεχίζει με αμείωτη ένταση να υλοποιεί προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να επηρεάζει θετικά τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. «Η Σοκολάτα και ο Παυλίδης» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει αγκαλιαστεί από την οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα γιατί συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση με τις έννοιες της παραγωγής, της βιωσιμότητας, της σωστής διατροφής και του ισορροπημένου τρόπου ζωής. Η σημασία του προγράμματος αποκτά και μεγαλύτερη διάσταση γιατί πραγματοποιείται σε έναν εμβληματικό χώρο, το Εργοστάσιο Παυλίδη που με ιστορία άνω των 150 ετών αποτελεί κύτταρο ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation