ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 97 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υποδομές, Κτίρια & Κατασκευές

Πρωτοβουλία

«Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» “i4walker”

«Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» “i4walker”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ΝΠΔΔ (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) με έδρα το Ηράκλειο και αποτελείται από 4 Περιφερειακές Ενότητες: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού.   

Περισσότερες πληροφορίες:

www.crete.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το I4WALKer είχε ως στόχο να βοηθήσει στη βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών πληροφόρησης για τους περιπατητές και στις 3 νησιωτικές περιοχές, Κρήτη, Χίος και Κύπρος. Η ιδέα του έργου βασίστηκε στην ανάγκη να αξιοποιήσει τις επενδύσεις που ήδη υπήρχαν στις 3 περιοχές τα τελευταία χρόνια (πριν το 2001), η οποία χρησιμοποιείται για να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος.

Το έργο i4WALKer συνέβαλε στην υλοποίηση 5 μελετών για την κατασκευή και τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών πληροφόρησης σε 5 δίκτυα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα μονοπάτια (Λασιθίου, Χίου, Ακάμα, Τροόδους, και του Κάβο Γκρέκο). Επιπλέον, το έργο συνέβαλε στην αναστήλωση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων μονοπατιών στη Χίο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί τον Αύγουστο του 2012. Το έργο επηρέασε την βελτίωση των τεσσάρων (4) διαδρομών στην περιοχή Κύπρος (3,0 χιλιόμετρα Περσεφόνη, Καλυδονία 3,0 χιλιόμετρα, 7,5 χιλιόμετρα Ακάμα και Κάβο Γκρέκο 4,8 χιλιόμετρα, καθώς και την επέκτασή του με ένα νέο μέρος) και βοήθησε στην επέκταση άλλων διαδρομών στην Ελλάδα, Κρήτη (Κάτω Ζάκρος - Καρούμες 5,5 χιλιόμετρα, Καρούμες – Χοχλακιές 3,5 χιλιόμετρα).

Ειδικότεροι Στόχοι του i4WALKer ήταν:

• προστασία & ανάδειξη του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος
• ενίσχυση υποδομών που στηρίζουν την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού
• βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• διασφάλιση εύκολης πρόσβασης
• αύξηση της επισκεψιμότητας των διαδρομών
• επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• διασφάλιση της διαχρονικότητας των επενδύσεων

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εκτός από τους τουρίστες και τους επισκέπτες, οι ομάδες στόχοι του πληθυσμού που επηρεάζονται άμεσα από τα αποτελέσματα του έργου είναι:

• Οι αγρότες (οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με την περιοχή και μπορούν να εργαστούν ως συνοδοί βουνού)
• Μικρές επιχειρήσεις στην ενδοχώρα (όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια)
• Μέλη σωματίων αναρρίχησης και άλλων αθλητικών σωματείων
• Τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων
• Τα σχολεία και οι μαθητές
• Οι δημόσιες αρχές.

Με συντονισμένη προσπάθεια, αυτές οι διαφορετικές ομάδες-στόχοι ενταθήκαν στα επιτεύγματα του έργου με εργαστήρια, σεμινάρια, δελτία τύπου, ιστοσελίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια και εγχειρίδια, τουριστικούς χάρτες και τουριστικούς οδηγούς, κ.λπ.

 

Χρονική διάρκεια

Όλο το έτος


Περιγραφή

Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο πλαίσιο του έργου i4WALKer (Πρόγραμμα «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013») υλοποίησε δράσεις που αφορούσαν το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, γνωστό σε όλους τους δεινούς περιπατητές και ορειβάτες. Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (εμπλουτισμός και αναδιαμόρφωση του συστήματος σήμανσης, οργάνωσης και προβολής) πρόκειται να συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και να διασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιπατητικών διαδρομών σε τρεις (3) νησιωτικές περιοχές. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές, αξιοποιούν προηγούμενη εμπειρία και θέτουν σε εφαρμογή εγκεκριμένες μελέτες σχεδιασμού, δημιουργίας και σήμανσης 5 δικτύων διαδρομών (Ν. Λασιθίου, Ν. Χίου, Ακάμα, Τροόδους και Κάβο Γκρέκο). Ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν την υφιστάμενη γνώση και αναβαθμίζουν το σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης των περιπατητικών διαδρομών, συντηρώντας και διασφαλίζοντας τη διαχρονικότητα των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Οι παρεμβάσεις του i4WALKer τα τελευταία 2 χρόνια περιελάμβαναν:

• συμπλήρωση υφιστάμενων υποδομών ( μονοπάτια, καθαρισμό υφιστάμενων μονοπατιών)
• εμπλουτισμό & αναδιαμόρφωση του συστήματος σήμανσης, οργάνωσης & προβολής (με 600 νέες πινακίδες και όπου απαιτούνταν επανασχεδιασμό)
• πιλοτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών & του συστήματος διαχείρισης των περιπατητικών διαδρομών (με ειδικό stand κ ερωτηματολόγια)
• πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ποιοτική & ποσοτική αξιολόγηση των τουριστικών υποδομών & υπηρεσιών, (με χρήση καινοτόμου εξοπλισμού)
• διάχυση της τεχνογνωσίας μέσω της κατάρτισης ειδικών εγχειριδίων & μεθοδολογικών οδηγών
• συνδυασμένη προβολή των δικτύων διαδρομών & περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κατοίκων, μαθητών, επισκεπτών (με ιστοσελίδες, και προωθητικό υλικό).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ήδη, τα ενδεικτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας με τη βοήθεια του μετρητή που τοποθετήθηκε στα μονοπάτια του Νομού Λασιθίου καταγράφουν για το τρίμηνο, από Αύγουστο έως Οκτώβριο 2013, συνολικά 15.040 επισκέπτες. Ανάλογα αναμένονται και τα αποτελέσματα της μέτρησης των άλλων περιοχών γεγονός που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα των παρεμβάσεων. Αυτή η δράση καταχωρείται ως το βασικό σημείο καινοτομίας του έργου.

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων έγκειται:

Α) Στη δέσμευση των εταίρων για συντήρηση των υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες που θα καταγράφονται χάρις στον πιλοτικό εξοπλισμό αξιολόγησης.

Β) Στα εργαλεία άσκησης περιφερειακών πολιτικών ως προς την ανάπτυξη δικτύων διαδρομών:

- Μεθοδολογικοί Οδηγοί - τεχνικές προδιαγραφές
- Εγχειρίδιο Οδηγών Βουνού (ιστοσελίδα του Έργου)

Γ) Στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των ομάδων πληθυσμού που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δράσεις - εταίρων που διαχειρίζονται τις περιπατητικές διαδρομές.Τόπος Δράσης

Νομός Λασιθίου – Περιφέρεια Κρήτης


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το Τμήμα Δασών Κύπρου για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και τεχνογνωσίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι των ως άνω αναφερόμενων φορέων.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή υλοποίησης, ειδικότερα:

• Οι διαδρομές μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης της τοπικής ανάπτυξης.
• Ανάπτυξη συμπληρωματικών (επιχειρηματικών) δράσεων.
• Βελτίωση τουριστικού προϊόντος.
• Μετατροπή τουρισμού διανυκτέρευσης σε τουρισμό διημέρευσης.
• Προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών.
• Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων.

Εν κατακλείδι, ο εμπλουτισμός των υποδομών και του συστήματος ενημέρωσης - πληροφόρησης και προβολής παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις στους επισκέπτες των αναφερόμενων περιοχών. Ωστόσο, απαιτείται μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου να επιτευχθούν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη Λειτουργίας Συνεργατικής Πλατφόρμας Comidor για την Περοφέρεια Κρήτης - Case Study: Συλλογικά Όργανα χωρίς την χρήση Χαρτιού, Paperless.

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση Διπλωμάτων Οδήγησης

Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

Εκπαίδευση με Πιστοποίηση από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης, των Εργαζομένων του Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2, τα μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό.

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της ΚρήτηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation