ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 204 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Η ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής σε Αριθμούς

Η ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής σε Αριθμούς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hellas-gold.com 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ως συνέπεια της άμεσης και έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη και των όμορων δήμων.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2006-2016.


Περιγραφή

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει έμπρακτα στην ανάπτυξη του τόπου μέσω της άμεσης και έμμεσης τοπικής απασχόλησης, της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων από τη λειτουργία της εταιρείας.

Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, στηρίζουμε επίσης την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τον τόπο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες τις προσέγγισής, συνοψίζονται παρακάτω:

 • Επένδυση στην τοπική απασχόληση:

Οι προσλήψεις της εταιρείας στην περιοχή ακολουθούν τον κανόνα που προσδιορίζει ότι ποσοστό 90% των εργαζομένων πρέπει να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

 

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Πέραν των άμεσων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης μέσω συνεργαζόμενων εργολάβων, η εταιρεία στηρίζει επίσης τοπικούς προμηθευτές και άλλες έμμεσες και επαγωγικές θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγουν νέα επαγγέλματα, στηρίζοντας κλάδους που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα από την τόνωση της ρευστότητας επωφελείται η τοπική οικονομία, η αγορά και το εμπόριο, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη. Συνεργαζόμενη στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με αρμόδιους τοπικούς φορείς, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνέβαλε στη δημιουργία και υλοποίηση σημαντικών προωθητικών προγραμμάτων, που στόχευσαν με αξιώσεις στην ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού – σε κάθε γωνιά του Δήμου Αριστοτέλη.

 

 • Συνεισφορά στην πολιτική προστασία, σε υποδομές και υπηρεσίες

Έργα υποστήριξης οδικού δικτύου, υποδομών και πολιτικής προστασίας είναι χαρακτηριστικά της προσπάθειας συνολικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όχι μόνο των εργαζομένων ή των εργολάβων-προμηθευτών, αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής.
Η δασική προστασία, πυρασφάλεια, στήριξη έργων αντιπλημμυρικής και περιβαλλοντικής θωράκισης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η ύπαρξη μιας άρτιας εκπαιδευμένης εθελοντικής ομάδας διάσωσης είναι επίσης ενέργειες που αναδεικνύουν στην τοπική κοινωνία την ανάληψη ευθύνης από την πλευρά της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας στο κοινωνικό σύνολο.

 • Υποστήριξη της εκπαίδευσης

Η προσπάθεια της Ελληνικός Χρυσός αποτυπώνεται και στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής. Οι δαπάνες που αφορούν στις βασικές λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής, όπως είναι η θέρμανση και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καλύπτονται από την εταιρεία, ενώ επίσης, κάθε έτος επιβραβεύουμε με χρηματικό ποσό τους τελειόφοιτους που επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 • Θωράκιση των τοπικών δομών υγείας

Πρωταρχικής σημασίας για εμάς είναι η έμπρακτη θωράκιση της υγείας, για αυτό και επενδύουμε σημαντικά χρηματικά ποσά για την κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους του Κέντρου Υγειάς Παλαιοχωρίου και των ιατρείων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα τα χρήματα διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους, για θέρμανση και άλλες ανάγκες.

 

 • Υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και πολιτισμού

Η ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων είναι επίσης μία έκφανση της συνεισφοράς μας στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται από την εταιρεία σχεδόν το σύνολο των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων των Μαδεμοχωρίων αλλά και της ευρύτερης περιοχής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 20% αύξηση των αγορών από την τοπική αγορά.
 • 22% των προμηθευτών από τον Δήμο Αριστοτέλη
 • 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (2006-2012)
 • Αύξηση των αγορών από τοπικούς προμηθευτές απο 22.864.668,92€ το 2013 σε 27.316.970,01€ το 2014.
 • Συνολικά 3,426,887€ για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 2014.
 • Ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ελληνικός Χρυσός ξεπέρασε τους 2000 μέσα στο 2015 με το 87% να προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη.
 • Ενδεικτική είναι η δημογραφική ανάπτυξη της περιοχής που σε αρκετά χωριά ξεπερνά το 15%


Τόπος Δράσης

Δήμος Αριστοτέλη.


Συνεργασία με φορέα

Ενώσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων.


Συμμετοχή εργαζομένων

Τα σωματεία των εργαζομένων της εταιρείας πιέζουν για αύξηση των παρεχόμενων θέσεων εργασίας ενώ οι προμηθευτές της περιοχής για επέκταση των συνεργασιών τους με την εταιρεία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εταιρεία βελτιώνει τις ικανότητες των προμηθευτών πέριξ των έργων κτίζοντας ένα αποτελεσματικότερο δίκτυο διανομής για τις προμήθειές της. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής εμμέσως ενδυναμώνει και δράσεις στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν με την μεταλλευτική.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation