ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 62 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέτρηση της Απόδοσης

Πρωτοβουλία

Οικονομική εξυγίανση Δήμου Παλαιού Φαλήρου - Επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων

Οικονομική εξυγίανση Δήμου Παλαιού Φαλήρου - Επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Παλαιού ΦαλήρουΣτόχος δράσης

H Δημοτική Αρχή Παλαιού Φαλήρου από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, έθεσε ως πρώτιστο στόχο την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου. Σε αυτή την κατεύθυνση, νοικοκύρεψε το Δήμο και κατάφερε όχι μόνο να τον απαλλάξει από το χρέος του παρελθόντος αλλά και μέσω του σχετικού πλεονάσματος να χρηματοδοτεί σημαντικό μέρος του Δημοτικού έργου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η άσκηση πολιτικής εξυγίανσης των οικονομικών, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων από την επίτευξη σχετικού θετικού οικονομικού αποτελέσματος, απευθύνεται κατά βάση στο σύνολο των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Είναι προφανές ότι τα οφέλη από την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου διαχέονται στην καθημερινότητα του κατοίκου και του δημότη σε όλες τις εκφράσεις αυτής.

 

Χρονική διάρκεια

Οι προσπάθειες που περιγράφονται στη συγκεκριμένη πρόταση έλαβαν χώρα αμέσως μόλις η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της.


Περιγραφή

Ο Δήμος πρέπει να ζητά από τους Δημότες όσα ακριβώς χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του, ούτε δεκάρα παραπάνω. Και πρέπει να αξιοποιεί το κάθε ευρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αξιοποιεί τα χρήματα ανταποδοτικά για την ίδια την καθημερινότητα του πολίτη. Τα χρήματα των Δημοτών είναι κάτι περισσότερο από σεβαστά. Είναι ιερά και γι΄ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται με τον πλέον ορθολογικό τρόπο, αλλά και με τον πιο ανταποδοτικό, προκειμένου οι θυσίες των Δημοτών να πιάνουν τόπο και να βελτιώνουν δραστικά την ποιότητα ζωής τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ξεκίνημα της Δημοτικής θητείας υπήρχαν προβλήματα ακόμα και στην καταβολή των μισθών και των υπερωριών των εργαζομένων, ενώ και για τους διάφορους προμηθευτές στην ουσία είχε κηρυχτεί στάση πληρωμών, ενδεικτικό της αρνητικής δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει ο Δήμος. Το έλλειμμα που παρελήφθη τον Ιανουάριο του 2003 ήταν 3.785.384 €, και άμεσα, έως το τέλος του ίδιου έτους, είχε καλυφθεί κατά 2.403.000 €, ενώ το υπόλοιπο (3.785.384 € - 2.403.000 €) καλύφθηκε στα επόμενα έτη.

Οι άξονες πάνω στους οποίους κινηθήκαμε προκειμένου να πετύχουμε την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν:

• Ελαχιστοποίηση των δαπανών δημοσίων σχέσεων.
• Περιορισμό στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα των λειτουργικών δαπανών, προμηθειών, καυσίμων. Με ειδικό σύστημα ελέγχου επετεύχθη μεγάλη ετήσια μείωση δαπάνης σε σχέση με τα παλαιότερα έτη.
• Αυστηρό έλεγχο των δαπανών για αναλώσιμα υλικά, καθώς και κάθε μορφής σπατάλης με κριτήριο τη χρησιμότητα και αναγκαιότητά τους.
• Τη μείωση των ελλειμμάτων και των υποχρεώσεων, λόγω αυστηρής εκτέλεσης και τήρησης των προβλέψεων των Προϋπολογισμών.
• Την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων χορηγήσεων, διάθεσης μέσων, υλικών και συνδρομής του Δήμου από την Κεντρική Κυβέρνηση και άλλους φορείς (όπως για παράδειγμα από την εταιρεία Ανακύκλωσης που μας διέθεσε για το σχετικό πρόγραμμα 950.000 € ή το νέο Δημαρχείο της Πόλης που η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε εξ΄ ολοκλήρου από το αρμόδιο Υπουργείο).
• Τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών.
• Την είσπραξη τόκων, κατά την τελευταία δεκαετία, από το ταμειακό πλεόνασμα ύψους 1.700.000 €.
• Την αξιοποίηση της πρόθεσης ιδιωτών, μεγάλων εταιρειών και ΜΚΟ για χορηγίες και στήριξη του έργου μας στα πλαίσια των προγραμμάτων τους κοινωνικής ευθύνης.
• Τον περιορισμό των υπερωριών του προσωπικού.
• Την πλήρη αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Τη δωρεάν προμήθεια 5 καινούργιων απορριμματοφόρων από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι σήμερα πλέον ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συγκαταλέγεται στους ελάχιστους -μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού- ΟΤΑ της χώρας, που με πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις τους, εμφανίζουν πλεόνασμα, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αν αναλογισθεί κανείς τη μεγάλη περικοπή της χρηματοδότησης στους Δήμους από την Κεντρική Κυβέρνηση λόγω της οικονομικής κρίσης και τη συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς την ανάλογη μεταφορά πόρων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

• Η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες της κατάφεραν να κρατήσουν το Δήμο όρθιο, οικονομικά αυτάρκη, με τις δομές του λειτουργικές μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.
• Επετεύχθη πλεόνασμα μεγαλύτερο των 8.000.000€ σε μία περίοδο που οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας δανείζονται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
• Κατέστη δυνατόν με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους του Νότιου Τομέα της Αττικής, να καλύπτουμε όλες τις λειτουργικές δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, χωρίς έλλειμμα.
• Εξασφαλίσθηκαν πόροι για την υλοποίηση μεγάλων έργων, από την Περιφέρεια Αττικής, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις Δημόσιες Επενδύσεις, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας.
• Κατορθώσαμε να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό, σε χρονικά διαστήματα που η υπόλοιπη χώρα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αποκομιδής απορριμμάτων, λόγω των πολλών απεργιών μεγάλης διάρκειας.

Για τα παραπάνω και κυρίως για το γεγονός ότι, σε μια εποχή που ενώ η Χώρα μας αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και σχεδόν καθημερινά στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου κυριαρχούσαν αρνητικές ειδήσεις για την Ελλάδα, ένας Δήμος, το Παλαιό Φάληρο, κατόρθωσε και εμφάνισε πλεόνασμα στην οικονομική του διαχείριση, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση, ως ένας από τους καλύτερους δημάρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της απονομής του βραβείου Local Leader of the Year (κατηγορία Achievement in Government).Τόπος Δράσης

Δήμος Παλαιού Φαλήρου


Συνεργασία με φορέα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συνεργάσθηκαν υποδειγματικά με την Τράπεζα καθώς και με τις εταιρείες μηχανογράφησης που ανέλαβαν τη σχετική αναβάθμιση των συστημάτων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετείχε και αξιοποιήθηκε το σύνολο των εργαζομένων και του ανθρώπινου δυναμικού της οικονομικής διεύθυνσης, καθώς και της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η οικονομική αυτάρκεια, η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος και η επίτευξη πραγματικού πλεονάσματος επέτρεψε στη Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα Δημοτικής Πολιτικής. Τα οφέλη είναι προφανή στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στο πράσινο και στη διαμόρφωση χώρων, στην οδοποιία, στην κοινωνική πολιτική, στα πολιτιστικά δρώμενα, στην καθαριότητα και γενικότερα στην καθημερινότητα του Δήμου.

Ταυτόχρονα, η οικονομική αυτάρκεια επέτρεψε την υλοποίηση πρωτοποριακών δράσεων για τα ελληνικά δεδομένα όπως: Μόνιμο συμβουλευτικό κέντρο παχυσαρκίας και διατροφικής αγωγής, πρόγραμμα θερινής απασχόλησης παιδιών και συμβουλευτικό πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Τα παραπάνω αποδεικνύουν στην πράξη τα οφέλη για τους Δημότες και τους κατοίκους μετατρέποντας το οικονομικό πλεόνασμα του Δήμου σε κοινωνικό μέρισμα για όλους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

i-bike: Παντού με ποδήλατο

«GT in the Community – ημέρα εθελοντισμού για όλους – ημέρα προσφοράς στην Κοινωνία»

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Η υγεία στην τσάντα μου

Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου "Σοφία Μπεφόν" & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 22 στρεμμάτων

Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Σ.Κ.Ε.Π. - Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation