ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 104 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Παλαιού ΦαλήρουΣτόχος δράσης

Η Κοινωνική πολιτική ενός Δήμου στον τομέα της Υγείας, Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης πρέπει να έχει στο επίκεντρο το Δημότη και να του προσφέρει αξιοπρεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην καθημερινότητά του. Άλλωστε, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, που και η παραμικρή βοήθεια είναι σημαντική. Γι΄ αυτό, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης και στον τομέα της Υγείας, Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης είναι πλέον πιο σημαντικός από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Αλίμου, πρωτοπόροι σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πρόληψης της υγείας, σχεδίασαν, πρότειναν και υλοποίησαν το καινοτόμο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής». Είναι προφανές ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και κονδυλίων είναι μονόδρομος για τις τοπικές κοινωνίες ώστε να προσελκύσουν και να πραγματοποιήσουν ανάλογα προγράμματα και δράσεις. Η πραγμάτωση καινοτόμων πολιτικών καθιστούν τους 3 Δήμους πρωτοπόρους στον τομέα της πρόληψης της υγείας σε εθνικό επίπεδο με ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνονταν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.610 εφήβων, μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε σχολεία των τριών Δήμων-φορέων υλοποίησης του έργου. Από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν, επίσης, οι κηδεμόνες των συμμετεχόντων καθώς και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ, η δράση απευθύνθηκε γενικότερα στη νεολαία, τους φροντιστές, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς δημόσιας υγείας καθώς και τις κοινωνικές δομές των συμμετεχόντων Δήμων.

Μετά την λήξη του προγράμματος οι επικοινωνιακές παρεμβάσεις συνεχίζονται. Τόσο στο portal όσο και στο facebook του προγράμματος μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να συνεχίζουν να βρίσκουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεταβολικό σύνδρομο καθώς τόσο αυτά, όσο και ο τεχνολογικός εξοπλισμός, αποτελούν κληρονομιά των 3 Δήμων που συμμετείχαν.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα που περιγράφεται στην παρούσα πρόταση σχεδιάστηκε, προγραμματίσθηκε και υλοποιήθηκε εντός 18 μηνών.


Περιγραφή

Η Πράξη «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος μετρήθηκαν, κατά την πρώτη φάση, 1.610 έφηβοι για τα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου. Για την αξιολόγηση του δείγματος των εφήβων λήφθηκαν υπ' όψιν τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου, τα κοινωνικο - δημογραφικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα της δίαιτας σύμφωνα με τις αρχές της μεσογειακής διατροφής (KIDMED), οι διαιτητικές συνήθειες, η αυτo-αποτελεσματικότητα της διατροφής καθώς και η αυτο-αποτελεσματικότητα για την άσκηση και την φυσική δραστηριότητα.

Κατά τη δεύτερη περίοδο των μετρήσεων, το ποσοστό συμμετοχής των εφήβων άγγιξε το 90% του αρχικού δείγματος παρά τη δύσκολη χρονικά περίοδο που πραγματοποιήθηκε για τους μαθητές (περίοδος εξετάσεων). Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν και σχετικές διαλέξεις προς τους έφηβους, του γονείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους εκπαιδευτικούς. Η δράση αυτή σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς περισσότεροι από 4.000 μαθητές των 3 Δήμων ενημερώθηκαν για τα οφέλη της διατροφής, της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας καθώς και για το ρόλο της ψυχολογίας στις διαταραχές πρόσληψης της τροφής. Ο συνολικός αριθμός των πολιτών που συμμετείχε και ενημερώθηκε μέσω των διαλέξεων ξεπέρασε τους 4.300. Η απήχηση των διαλέξεων έδειξε την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ανάγκη των πολιτών για την πραγματοποίηση ανάλογων ενημερωτικών δράσεων.

Παράλληλα με τις διαλέξεις ολοκληρώθηκε και η διανομή των φρούτων στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρέμβασης ''ένα φρούτο- ένας έφηβος'' διανεμήθηκαν καθημερινά φρούτα σε 10 από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έχοντας ως στόχο την ορθότερη διατροφική συμπεριφορά τόσο των συμμετεχόντων εφήβων όσο και του ευρύτερου κοινού των συνομηλίκων τους, καθημερινά διανέμονταν φρούτα σε 1.985 εφήβους. Συνολικά, κατά την παρέμβαση αυτή, δόθηκαν 21 τόνοι φρούτων στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των 3 Δήμων που συμμετείχαν.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

Στο σύνολο των εφήβων που συμμετείχαν στην κύρια δράση παρατηρήθηκαν οι εξής μεταβολές μετά την παρέμβαση:

1. Το μεταβολικό σύνδρομο μειώθηκε κατά 8,7% (p=0,864).
2. Η ομάδα υψηλού κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο μειώθηκε κατά 8,8%.
3. Η κοιλιακή παχυσαρκία μειώθηκε κατά 15,2% (p=0,053).
4. Γενικότερα, η περιφέρεια μέσης μειώθηκε κατά 0,6% (p=0,002).
5. Η περιφέρεια γοφών μειώθηκε κατά 0,2% (p=0,212).
6. Οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι έφηβοι μειώθηκαν κατά 0,6% και 4,7% αντίστοιχα, οι έφηβοι με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ το ποσοστό των λιποβαρών εφήβων παρέμεινε αμετάβλητο.
7. Οι παθολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης (≥130/85 mmHg) μειώθηκαν κατά 10,3% (p=0,110).
Γενικότερα η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 0,6% (p=0,055) ενώ η διαστολική πίεση μειώθηκε κατά 2,4%.Τόπος Δράσης

Δήμος Παλαιού Φαλήρου


Συνεργασία με φορέα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συνεργάστηκαν υποδειγματικά τόσο με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Δήμους όσο και με τους επιστήμονες που στήριξαν το πρόγραμμα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο σχεδιασμό, διαχείριση και κυρίως στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, τον κύριο ρόλο έπαιξε το ανθρώπινο και επιστημονικό προσωπικό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το έργο διεξήχθη με ασφάλεια κυρίως στα σχολεία. Παρότι περιλάμβανε επεμβατικές πράξεις, όπως τη νύξη του δέρματος του δακτύλου των εφήβων για τον έλεγχο των αιματολογικών δεικτών, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στους συμμετέχοντες.

Επίσης:

Το έργο ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος των μεταβολικών επιπλοκών των σχετιζόμενων με την υπερβαρότητα και την παχυσαρκία στην εφηβεία. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ποσοστά αυξημένης αρτηριακής πίεσης και προδιαβήτη περίπου στο ¼ των εφήβων που ελέχθησαν.
• Το έργο είχε επιτυχία αφού σε μικρό χρονικό διάστημα επετεύχθη μείωση του ποσοστού των εφήβων με υπεβαρότητα, γενική και κοιλιακή παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο καθώς και των περισσοτέρων μεταβολικών επιπλοκών. Η επιτυχία του έργου πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι διεξήχθη οργανωμένα στα σχολεία, απευθύνθηκε τόσο σε εφήβους όσο και σε γονείς και εκπαιδευτικούς, που μπορούν με τη στάση τους να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των εφήβων, και εισήγαγε τη συνήθεια του φρούτου - υγιεινού σνακ στο σχολικό περιβάλλον, που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της οικογένειας. Επίσης, το έργο εισήγαγε όχι μόνο τις αρχές ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς αλλά και της άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται με την αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας στη διατροφή και την άσκηση των συμμετεχόντων εφήβων. Η παρέμβαση έγινε από διεπιστημονική ομάδα που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της σύγχρονης μάστιγας της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας.
Ανησυχητικό παρέμεινε το ποσοστό των προδιαβητικών εφήβων που δεν φαίνεται να επωφελήθηκε βραχυπρόθεσμα από το εν λόγω έργο.
Όλοι οι έφηβοι με μεταβολικές διαταραχές κλήθηκαν να επανεκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν στο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία". Στους εφήβους που ήδη επανεκτιμήθηκαν, επιβεβαιώθηκαν τα ανησυχητικά ευρήματα του ελέγχου στα σχολεία.
• Η άμεση βελτίωση των περισσοτέρων μεταβολικών διαταραχών των εφήβων που ελέχθησαν καταδεικνύει τη σπουδαιότητα τέτοιων προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης στον εφηβικό πληθυσμό, στα σχολεία και στην τοπική κοινωνία. Όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου, οι μεταβολικές διαταραχές στην εφηβεία, εφόσον διαγνωστούν έγκαιρα, αντιμετωπιστούν και δεν εδραιωθούν, είναι αναστρέψιμες.
• Το μη αναστρέψιμο ποσοστό των προδιαβητικών εφήβων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καταδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης στην ομάδα αυτή με μακροχρόνια στενή παρακολούθηση και παρέμβαση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

i-bike: Παντού με ποδήλατο

«GT in the Community – ημέρα εθελοντισμού για όλους – ημέρα προσφοράς στην Κοινωνία»

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Η υγεία στην τσάντα μου

Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου "Σοφία Μπεφόν" & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 22 στρεμμάτων

Οικονομική εξυγίανση Δήμου Παλαιού Φαλήρου - Επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων

Σ.Κ.Ε.Π. - Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation