ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη γεωργία

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, αποτελεί μέλος του Ομίλου της HEINEKEN N.V. και είναι από τις σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.athenianbrewery.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η χρήση 100% ελληνικού κριθαριού για τη παραγωγή των προϊόντων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μέσα από τη(ν): 

1. Συνεργασία με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς.
2. Στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
3. Ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.
4. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας του βυνοποιήσιμου κριθαριού.
5. Ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων ποικιλιών κριθαριού.
6. Παροχή τεχνογνωσίας στους συνεργάτες & παραγωγούς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Έλληνες παραγωγοί κριθαριού
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Τοπικοί φορείς / αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Τοπικά ΜΜΕ
 • Καταναλωτές
 

Χρονική διάρκεια

2008 - σήμερα.


Περιγραφή

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού: Το 2008 εγκαινιάσαμε το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, για την παραγωγή μπίρας στην Ελλάδα. Έκτοτε, κάθε χρόνο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι από τοπικούς παραγωγούς, για την παραγωγή των προϊόντων της. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Ελλάδας για ανάπτυξη ποιοτικών πιστοποιημένων ποικιλιών κριθαριού, μειώνουμε το κόστος εισαγωγών και δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε μια κρίσιμη ομάδα του πληθυσμού, παρέχοντας μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Δίνουμε διέξοδο και προοπτική στην αγροτική παραγωγή, συμβάλλουμε στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της ελληνικής Περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα σε αριθμούς:

 • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 3.010 Έλληνες παραγωγοί, μέσω 27 συνεταιρισμών και συνεργατών σε 23 νομούς της χώρας.
 • Ο αριθμός των συνεργαζόμενων παραγωγών διπλασιάστηκε μεταξύ του 2012 και του 2013.
 • Από το 2008 έχουμε προμηθευτεί 200.886 τόνους ελληνικού βυνοποιήσιμου κριθαριού υψηλής ποιότητας.
 • Η προστιθέμενη αξία που παράγεται για τους παραγωγούς και τους συνεργάτες μας υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ.
 • Έχουμε δημιουργήσει 830 θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα.
 • Η καλλιεργήσιμη έκταση του κριθαριού υπολογίζεται σε περίπου 240.000 στρέμματα.

Συμβολαιακή Καλλιέργεια Κριθαριού: Είναι μια διαδικασία που λειτουργεί με βάση τον καθορισμό τόσο της ελάχιστης εγγυημένης τιμής όσο και της ποσότητας αγοράς του κριθαριού και συμφωνείται ανάμεσα στην εταιρία και τους παραγωγούς πριν τη σπορά. Παράλληλα, περιλαμβάνει οφέλη και για την τοπική οικονομία συνολικά, αφού οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στον αγροτικό τομέα.

Πειραματικοί Αγροί: Από το 2011 έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία 5 Πειραματικών Αγρών, για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών βυνοποιήσιμου κριθαριού, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί δοκιμάζονται νέες ποικιλίες κριθαριού στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, με στόχο αποδοτικότερη παραγωγή για τους αγρότες και ανταγωνιστικότερο ελληνικό κριθάρι. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι η αύξηση της στρεμματικής απόδοσης κατά 20% περίπου, κατά μέσο όρο. Στους αγρούς αυτούς επιλέγονται και δοκιμάζονται ποικιλίες που προσαρμόζονται καλύτερα στο ελληνικό κλίμα και παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά κατά τη διαδικασία της βυνοποίησης και της ζυθοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε προϋποθέσεις για αποδοτικότερη παραγωγή, για ανταγωνιστικότερο ελληνικό κριθάρι και μεγαλύτερο όφελος για την εθνική οικονομία. Μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί 43 ποικιλίες στους πειραματικούς αγρούς, από τις οποίες 15 έχουν μπει συνολικά στην παραγωγή. Η υποστήριξη προς τους παραγωγούς είναι συνεχής καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω επιστημονικών συνεργατών.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

 • Προσφορά τιμής ασφαλείας.
 • Προμήθεια πιστοποιημένων σπόρων και αγορά με πίστωση.
 • Προμήθεια των παραγωγών με το πρακτικό Εγχειρίδιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για τη σπορά, καλλιέργεια και αποθήκευση του ζυθοποιήσιμου κριθαριού.
 • Παρακολούθηση της παραγωγής. Διενέργεια τακτικών επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων (χωράφι) με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευμένων στελεχών για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου κριθαριού.
 • Αγορά των εγκεκριμένων ποσοτήτων, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων.
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων (ημερομηνία σποράς, δειγματοληψίας, παραγωγή ανά στρέμμα, χρήση εντομοκτόνων), για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε παραγωγούς κριθαριού με θέμα «Καλλιέργεια κριθαριού για βυνοποίηση» σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

100% κάλυψη των αναγκών από εγχώριο κριθάρι: Συνολικά, από το 2008, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει προμηθευτεί 200.886 τόνους κριθαριού.

Προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία: Η προστιθέμενη αξία που παράγεται για τους παραγωγούς και τους συνεργάτες μας υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ (Πηγή: Μελέτη Οικονομικού Αντίκτυπου).

Υποστήριξη θέσεων εργασίας: Έχουμε δημιουργήσει 830 θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα από την αρχή του προγράμματος (Πηγή: Μελέτη Οικονομικού Αντίκτυπου).

Ενίσχυση σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες: 3.010 'Eλληνες παραγωγοί κριθαριού, 27 αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Επένδυση στην καινοτομία: Μέχρι σήμερα, έχουν δοκιμαστεί 43 ποικιλίες κριθαριού στους πειραματικούς αγρούς, από τις οποίες 15 έχουν μπει συνολικά στην παραγωγή.

Αναπτύσσονται συνεργασίες: Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2011.Τόπος Δράσης

23 νομοί.


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ενεργή συμμετοχή και διαρκή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών κριθαριού, εξωτερικών συνεργατών που παρέχουν τεχνογνωσία, όπως οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στελεχών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Παράλληλα, υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές και φορείς της κάθε περιοχής καλλιέργειας (αγροτικοί συνεταιρισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση).

Πιο συγκεκριμένα: Εξωτερικοί συνεργάτες – συντελεστές: 3.010 Έλληνες παραγωγοί κριθαριού, 27 αγροτικοί συνεταιρισμοί, Συγκεντρωτές - εξειδικευμένοι συνεργάτες από το εξωτερικό, Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συνεργάτες – συντελεστές Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: Διευθύνσεις Προμηθειών – Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • 100% κάλυψη αναγκών παραγωγής από ελληνικό κριθάρι (εγχώριες πρώτες ύλες).
 • Καθετοποιημένη εγχώρια παραγωγή.
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 • Προοπτική εξαγωγών βύνης.
 • Ενδυνάμωση σχέσεων με τοπικές κοινωνίες.
 • Ενδυνάμωση σχέσεων με stakeholders: παραγωγοί, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, πελάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινωνίες, φορείς, ΜΜΕ, εργαζόμενους.
 • Ενίσχυση της στρατηγικής προτεραιότητας της εταιρίας στην καινοτομία, μέσα από τη δημιουργία μιας καινούργιας αγοράς και την ανάπτυξη πειραματικών καλλιεργειών.
 • Ανάδειξη εταιρικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation