ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 204 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS S.A.

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας και Αποθήκευσης και Βιώσιμων Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mytilineos.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και «πράσινων» τεχνολογιών στη βιομηχανία αλουμινίου. Μια από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος είναι η επεξεργασία των καταλοίπων βωξίτη, που αποτελούν το κύριο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή αλουμίνας, με στόχο την παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα (μονωτικό υλικό από ανόργανες ίνες).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπική κοινότητα, εργαζόμενοι, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

 

Χρονική διάρκεια

1η Ιουνίου 2010 – 30 Νοεμβρίου 2014.


Περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ENEXAL» ανέπτυξε νέες τεχνολογίες για τη βιομηχανία Αλουμίνιου. Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Αλουμίνιον της Ελλάδας, ενώ ανάμεσα στους υπόλοιπους εννέα εταίρους συμπεριλαμβάνονταν σημαντικά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το τεχνικό πανεπιστήμιου του Άαχεν (RWTH) και το πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ).

Οι τρεις βασικές καινοτόμες τεχνολογίες που μελετήθηκαν αφορούσαν:

1. Την κατεργασία καταλοίπων βωξίτη σε κάμινο ηλεκτρικού τόξου προς παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα. Η τεχνολογία αυτή μετατρέπει πλήρως τα κατάλοιπα βωξίτη σε αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες και εμπορικά προϊόντα.
2. Την ανθρακοθερμική συναναγωγή αλουμίνας και πυριτίας σε κάμινο ηλεκτρικού τόξου προς παραγωγή κράματος αλουμινοπυριτίου. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί ένα νέο οικονομικότερο δρόμο προς την απευθείας παραγωγή του κράματος αλουμινοπυριτίου, το οποίο αντιπροσωπεύει παγκοσμίως το 30% της συνολικής αγοράς του αλουμινίου.
3. Την ανθρακοθερμική αναγωγή της αλουμίνας σε ηλιακό φούρνο (φούρνο που λειτουργεί αποκλειστικά με την συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας προς παραγωγή στερεού αλουμινίου.

Η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει να αξιοποιήσει απευθείας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία) στη μεταλλουργική πρακτική. Η πρώτη από αυτές τις τεχνολογίες δοκιμάστηκε πιλοτικά στις εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος. Η πιλοτική μονάδα ENEXAL αποτελείται από κάμινο ηλεκτρικού τόξου ισχύς 1 MW και χωρητικότητας 2000 Kg και από μονάδα ινοποίησης τήγματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πιλοτική μονάδα ΕΝΕΧΑL λειτούργησε 18 μήνες κατά τους οποίους επεξεργάστηκαν περισσότεροι από 35 τόνοι καταλοίπων βωξίτη. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες πειραματικές δοκιμές, με στόχο τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του κλιβάνου, ώστε να επιτευχθεί: α) Η βέλτιστη παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου, που αντιστοιχεί στο 30% της μάζας των καταλοίπων βωξίτη, και β) παραγωγή ρευστής σκωρίας συγκεκριμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων, ώστε να είναι εφικτή η χρήση της για την παραγωγή πετροβάμβακα.

Η ποσότητα χυτοσιδήρου που παρήχθη (συνολικά περίπου 8 τόνοι), δοκιμάστηκε με επιτυχία στην παραγωγή χυτοσιδήρων σφαιρών σε χαλυβουργία της Σερβίας. Ο πετροβάμβακας που παρήχθη αξιολογήθηκε στην Ιταλία από παραγωγούς συναφών μονωτικών υλικών και κρίθηκε πλέον ανταγωνιστικός σε σχέση με ανάλογα υπάρχοντα προϊόντα. Το σύνολο του πετροβάμβακα που παρήχθη αξιοποιήθηκε με επιτυχία εντός του εργοστασίου, ως βιομηχανικό μονωτικό υλικό.Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο ΑτΕ - Βοιωτία


Συνεργασία με φορέα

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα


Συμμετοχή εργαζομένων

Nαι


Οφέλη για τον Οργανισμό

- Προώθηση της ανάπτυξης οικονομικά αποδοτικών και «πράσινων» τεχνολογιών στη βιομηχανία αλουμινίου.
- Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη διαχείριση και εν δυνάμει αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation