Μαθητικές δημιουργίες

44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΚΟΥΚΩΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος δράσης

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation