Μαθητικές δημιουργίες

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Το 22ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ρόδου, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε αστική περιοχή και κάθε χρόνο συμμετέχουμε τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε πολιτιστικά προγράμματα και ανήκει είναι μέλος στο e-twinning


Διευθυντής Σχολείου

ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!


Στόχος δράσης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation