Καλές πρακτικές

8 Γυμνάσιο Λ. Τ. Χαλανδρίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες

Αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8 Γυμνάσιο Λ. Τ. Χαλανδρίου


Διευθυντής Σχολείου

Κώστας Κολλιάρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα διεξάγεται  σε συνεργασία με εκπαιδευτή του Βρετανικού Συμβουλίου σε 10 συναντήσεις και θα αξιοποιηθεί το εγχειρίδιο του Βρετανικού Συμβουλίου με προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες ακολουθώντας την ανακαλυπτική – διερευνητική μέθοδο. Αρχικά έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για την τοπική τους κοινωνία. Σε αυτή την φάση  εντοπίζουν προβλήματα που απασχολούν την τοπική τους κοινότητα  και στη συνέχεια θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα σχεδιάζοντας τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση παρουσιάζοντας το σκοπό, τις υπηρεσίες που αυτή θα προσφέρει, την οργάνωση της, το λογότυπο της. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν την επιχείρηση τους σε σχετική ημερίδα που οργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο και στην οποία θα λάβουν μέρος όλα τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δεξιότητες ζωής , αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες» Παράλληλα η παρουσίαση της Κοινωνικής Επιχείρησης θα γίνει και στο σχολείο με προσκεκλημένους και τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι μαθητές προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η κοινωνική τους επιχείρηση κατά τη διάρκεια αυτής ή και της επόμενης σχολικής χρονιάς.Συνεργασίες

Βρετανικό Συμβούλιο 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χρύσα Νικολαράκου - Μαυρομιχάλη Αγγελική Μπαλαδήμα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εικονική τους επιχείρηση σε ημερίδα που θα διοργανώσει το Βρετανικό συμβούλιο ενώ η πρότασή τους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με απώτερω στόχο να λειτουργήσει την επόμενη σχολική χρονια΄


Στόχος δράσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας κοινωνικής επιχειρήσης που θα αποσκοπεί στο να ενισχύσει μία ευάλωτη κοινωνική ομάδα

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σχεδιάζουν οι μαθητές και αποδέκτες της δράσης θα είναι η τοπική κοινότητα

Χρόνος δράσης

10 Δίωρες συναντήσεις στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα

Τόπος Δράσης

Το σχολείο

Ένταξη σε Δίκτυα

ΣΗ.ΜΑ. ΑΕΠ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation