Καλές πρακτικές

Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Αρχαίων δια-βάσεις, νέων δια-δράσεις: Από το Δράμα στη Δράση…»

«Αρχαίων δια-βάσεις, νέων δια-δράσεις: Από το Δράμα στη Δράση…»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου

Το Σχολείο λειτουργεί ως 6θέσιο, στο λιμάνι του νησιού των Κυκλάδων και είναι πάντα ανοιχτό στην κοινωνία, υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα και ποικίλες δράσεις.


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιώτου Γιάννης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ομάδες και ακολούθησε τη δομή επιμέρους σχεδιασμένων projects, με διαθεματική οπτική και διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ( ενδεικτικά: διασαφήνιση εννοιών, ιστορίες εθελοντισμού,
Αρχαία Πόλη- Τοπική Ιστορία
Κατασκευές πινακίδων, μακετών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ασκήσεις ενσυναίσθησης ).
 Στην αρχαία πόλη- Αρχαίο Θέατρο Μήλου: Οι μαθητές αναζητούν υλικό, μαθαίνουν για το Αρχαίο Θέατρο και την ιστορία του. Κάνουν προσβάσιμο το χώρο σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα όρασης. Κατασκευάζουν πινακίδες, γράφουν έντυπο οδηγό σε γραφή Braille, που το διαθέτουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του νησιού.
 Ξεναγούν μαθητές άλλων σχολείων.
 Φιλοξενούν μαθητές από το Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας και ανταλλάσουν προβληματισμούς, μελωδίες και κατασκευές.
 Προετοιμάζουν θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος. Η παράσταση παρουσιάζεται στο φεστιβάλ του Δήμου και οι μαθητές προωθούν καμπάνια για τη δημιουργία ετήσιου μαθητικού φεστιβάλ.
 Ηχογράφηση τοπικού παραμυθιού για άτομα με προβλήματα όρασης.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι δράσεις μας για το αρχαίο θέατρο είχαν μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία και ευαισθητοποίησαν τους φορείς προς την ανάδειξη και αξιοποίησή του.
Το κείμενο που συνέταξαν τα παιδιά, η μεταγραφή του σε Braille και ο ρόλος τους ως ξεναγοί ήταν γι αυτά η ζωντανή απόδειξη ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστικά στον τόπο μας.
Το πρόγραμμα, ανοιχτό στην κοινωνία, ενδυνάμωσε το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και αφύπνισε συνειδήσεις.
Η επαφή με το Ειδικό Σχολείο Τυφλών διαμόρφωσε στάσεις σεβασμού του διαφορετικού και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να λειτουργούμε με κοινωνική συνοχή και ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους,μικρούς και μεγάλους.

 Συνεργασίες

Δήμος Μήλου
Εθελοντικές Ομάδες
Φάρος Τυφλών Καλλιθέας
Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογική Υπηρεσία Κυκλάδων
Δίκτυο «Διαβάζω για τους Άλλους»
Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα»


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παναγιώτου Γιάννης, Σούλη Αθηνά, Αρμένη Ειρήνη, Εικοσιπεντάκη Ανδριάνα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τοπικές εφημερίδες, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλειστές εκπαιδευτικές ομάδες,δίκτυα σχολικών δραστηριοτήτων, ιστοσελίδα του σχολείου, ιστοσελίδα «Διαζώματος», Εφορεία Αρχαιοτήτων, Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Μήλου, Εθελοντικές Ομάδες «Νοιάζομαι και Δρω», Αφίσες, έντυπο υλικό, βιντεοπροβολές.


Στόχος δράσης

Καλλιέργεια στάσεων ζωής και αξιών που συνδέονται με την ενεργό πολιτειότητα. Ευαισθητοποίηση με στόχο τη συμμετοχή για τη βελτίωση των συνθηκών του τόπου μας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές του Σχολείου. Μαθητές του Γυμνασίου του νησιού Γονείς Τοπική Κοινωνία Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας Συμμετέχοντες: 115 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και σε συνεργασία με φορείς εντός και εκτός του τόπου

Χρόνος δράσης

Όλο το σχολικό έτος, με διαρκείς δράσεις, που συνεχίζονται κάθε χρόνο, με διαφορετικό κεντρικό πυρήνα.

Τόπος Δράσης

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο χώρο του Σχολείου, αλλά κυρίως στην αρχαία πόλη του νησιού και στο χώρο του αρχαίου θεάτρου.

Ένταξη σε Δίκτυα

Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation