Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Βίντεο για την αξιοπρεπή εργασία

Βίντεο για την αξιοπρεπή εργασία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας

Ιδιωτικός Φορέας


Διευθυντής Σχολείου

Κοραλία Μαντά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Βίντεο για την αξιοπρεπή απασχόληση και οικονομική αναάπτυξη.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εργασιακά
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation