Καλές πρακτικές

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Τουρλίδας Μεσολογγίου

Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Τουρλίδας Μεσολογγίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


Διευθυντής Σχολείου

Χριστοδούλου Φώτιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι εθελοντές μαθητές φορώντας γάντια , καθάρισαν την παραλία της Τουρλίδας , στο Δήμο Μεσολογγίου


Αποτελέσματα / επίδραση

Συνειδητοποίησαν οι μαθητές την αξία της εθελοντικής προσφοράς για ένα καθαρό περιβάλλον .

Για να έχουμε καθαρή θάλασσα πρέπει  να έχουμε και καθαρές παραλίες. Συνεργασίες

Δήμος Μεσολογγίου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ηλίας Κυρίος. Ανδριάνα Παβέλη, Δημήτριος Αθανασίου, Φώτιος Χριστοδούλου

Στόχος δράσης

Καλλιέργεια του εθελοντισμού

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2020

Τόπος Δράσης

Τουρλίδα Μεσολογγίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation