Μαθητικές δημιουργίες

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Οι Θεοί του Ολύμπου ανακαλύπτουν τα μήλα Ζαγορίν

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Οι Θεοί του Ολύμπου ανακαλύπτουν τα μήλα Ζαγορίν
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυπολιτισμικό, καθώς οι μαθητές προέρχονται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία.


Διευθυντής Σχολείου

Αναστασία Δινοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το Σχολείο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με θεματολογία:"Νοητικοί χάρτες" και "πολλαπλή νοημοσύνη".
Μία από τις δραστηριότητες είναι ένα βίντεο, το οποίο φτιάχτηκε από τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες συμμετέχοντας στο διαγωνισμό για τα μήλα Ζαγορίν.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation