Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ενεργοί πολίτες στην πόλη μας

Ενεργοί πολίτες στην πόλη μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ειρηνική πορεία στην πόλη με στόχο την παρατήρηση και καταγραφή των θετικών και των αδυναμιών που παρατηρουν οι μαθητές σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση του υποστόχου "Προσβασιμότητα" του Στόχου 11 της Αειφόρου Ανάπτυξης "Βιώσιμες πόλεις"


Αποτελέσματα / επίδραση

Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την έννοια και τους υποστόχους της Βιώσιμης πόλης, βιωματική μάθηση, αλληλεπίδραση, συνεργατικότητα, κατάθεση προτάσεων



Συνεργασίες

Αctionaid Hellas


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουρίδη Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα, ιστοσελίδα Actionaid


Στόχος δράσης

Η ενεργός παρατήρηση της πόλης με βάση τους υποστόχους του στόχου 11 Βιώσιμες πόλεις

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές

Χρόνος δράσης

1- 12 Απρίλη 2019

Τόπος Δράσης

Αργυρούπολη

Ένταξη σε Δίκτυα

Συνεργασία και επικοινωνία με τα σχολεία που συμμετείχαν στην εθνική δράση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation