Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Φωτογραφία για την ποιοτική εκπαίδευση

Φωτογραφία για την ποιοτική εκπαίδευση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Μπουκουβάλας

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Φωτογραφία στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού.

Εκπαίδευση εκτός σχολείου πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ποιοτική εκπαίδευση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation