Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η εφαρμογή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Η εφαρμογή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης


Διευθυντής Σχολείου

Ελευθέριος Κότερος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Α' Τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, θέλοντας να μειώσουν τη χρήση πλεονάζοντος χαρτιού (για πληροφοριακό υλικό) δημιούργησαν μία εφαρμογή, με την οποία μπορεί κάποιος να έλθει σε επαφή και να επικοινωνήσει με το σχολείο, να βρει πληροφορίες για τις ειδικότητες και το πρόγραμμα του σχολείου.

Ουσιαστικά η εφαρμογή αυτή προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο του σχολείου. 


Στόχος δράσης

Η μείωση χρήσης χαρτιού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation