Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Κουτσιάρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ζωγραφιές που δημιουργήθηκαν στο μάθημα των εικαστικών με αφορμή της Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο καιτη διαθεματική εργασία της τάξης με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation