Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου

Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


Διευθυντής Σχολείου

Χριστοδούλου Φώτιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές εκφράστηκαν για την προστασία της θάλασσας από τα πλαστικά


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation