Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


Διευθυντής Σχολείου

Χριστοδούλου Φώτιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές εκφράστηκαν καλλιτεχνικά για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού και της ρύπανσης του νερού και των υδάτινων οικοσυστημάτων , ποταμών , λιμνών κτλ


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation