Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Προσέχω τον εαυτό μου - Η περιπέτεια του Βίκτωρα

Προσέχω τον εαυτό μου - Η περιπέτεια του Βίκτωρα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου βρίσκεται το αστικό ιστό της πόλης. Σε αυτό φοιτούν 340 μαθητές. Το Σχολείο μας επιδιώκει τη συνεργασία με τη τοπική κοινότητα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις εθελοντισμού, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας.


Διευθυντής Σχολείου

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης "Προσέχω τον εαυτό μου- Η περιπέτεια του Βίκτωρα", παράχθηκε από τους μαθητές της Α2 τάξης κουκλοθέατρο με κείμενα τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι. Κατασκεύασαν επίσης πάνινες κούκλες από απλά υλικά. Έπειτα το κουκλοθέατρο βιντεοσκοπήθηκε προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο youtube. Στη συνέχεια ακολούθησε διαδικτυακή παρουσίαση στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης οι μαθητές δέχθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν τη δημιουργία του κουκλοθέατρου αλλά και τον "Κανόνα των εσωρούχων". Οι δραστηριότητες και το κουκλοθέατρο έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 


Στόχος δράσης

Στόχος είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών αλλά κυρίως η αντιμετώπιση μίας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation