Καλές πρακτικές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

Πανουργιάς Νικόλαος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης συναποφασίστηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τα παιδιά, τίθενται όλες οι προτάσεις προς συζήτηση, συναποφασίζεται η δράση και στο τέλος υλοποιείται με ομαδική συνεργασία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το σύνολο των αειφορικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο φαίνεται στο βιβλίο που σας έχω επισυνάψει.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαγεωργίου Αγάπη

Στόχος δράσης

Η προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι αειφορικές δράσεις του σχολείου υλοποιούνται εδώ και εννέα χρόνια και άπτονται της Περιβαλλοντικής και της Κοινωνικής Αειφορίας. Στις δράσεις αυτές συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. 700 παιδιά, 50 εκπαιδευτικοί και το σύνολο του προσωπικού του σχολείου (γραμματεία, λογιστήριο, συνοδείο, κυλικείο). Στις δράσεις συμμετέχουν και οι γονείς.

Χρόνος δράσης

Η προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο ξεκίνησε το 2009 και διαρκεί έως σήμερα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation