Μαθητικές δημιουργίες

14ο Γυμνάσιο Αθηνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

10 τμήματα Α' (4), Β' (3), Γ' (3) 25 εκπαιδευτικοί


Διευθυντής Σχολείου

Αγγελή-Παπανδρέου Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το video της κλιματικής αλλαγής υλοποιήθηκε από μαθητές της Περιβαλλοντικής Ενεργειακής ομάδας στο πλαίσιο του προγράμματος « ΣΧΟΛΕΙΑ ANOΙΧΤΑ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που υλοποιήθηκε από τον Δήμο της Αθήνας με τη συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Άνεμος Ανανέωσης”, της Γερμανικής Πρωτοβουλίας Πολιτών “Respect for Greece” και του ανεξάρτητου Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου UFU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation