Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Συλλογή πλαστικών καπακιών

Συλλογή πλαστικών καπακιών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 

Για να επικοινωνήσουμε την πρωτοβουλία μας , αλλά και για να κάνουμε τα παιδιά μετόχους στη δράση μας, δημιουργήσαμε αφίσα για τη συλλογή καπακιών, αναφέροντας αι τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Στη συνέχεια, η αφίσα αναρτήθηκε στον διάδρομο του σχολείου σε χώρο κοινόχρηστο με το Δημοτικό με το οποίο συστεγαζόμαστε. Έτσι ακόμη και σήμερα συγκεντρώνουμε καπάκια στον ίδιο χώρο με μεγάλη επιτυχία.

Όλα αυτά τα χρόνια καπάκια δώσαμε: 1.Στη μέριμνα ζωής/ 2. Σχολείο Βαρήκοων και Κωφών Θεσσαλονίκης (απ’ όπου μας εστάλη ευχαριστήρια επιστολή για την προσφορά μας , η επιστολή φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου) 3. Παραπληγικοί Β. Ελλάδος 4. Ατυχήματα 


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τη συλλογή καπακιών τα παιδιά έμαθαν ότι με κάτι μικρό και φαινομενικά άχρηστο, μπορούν να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της αναπηρίας και της διαφορετικότητας. Από την άλλη, πετύχαμε να συνεισφέρουμε στην αγορά αμαξιδίου σε παιδί που φοιτά στο Σχολείο Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Έμαθαν για την ανταποδοτική ανακύκλωση.Συνεργασίες

Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου (τότε 3 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία ) και του 90ου Δημοτικού που συστεγαζόμαστε.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

8 εκπαιδευτικοί

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της αναπηρίας και της διαφορετικότητας. Να αγοραστεί αναπηρικό αμαξίδιο για κάποιο παιδί που δεν έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει διαφορετικά. Να ανακυκλώσουμε ανταποδοτικά.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Διαρκής χαρακτήρας δράσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation